KIERUNEK PRACA Powiat m. Gdańsk – Pomorskie

Tytuł projektu: KIERUNEK PRACA Miejsce: Pomorskie Powiat m. Gdańsk M. Gdańsk   Numer umowy: POKL.07.04.00-22-009/12-00   Suma dofinansowania: 138166 Dofinansowanie UE: 117441,1   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

Shopping cart

close