Zaułek Benowo-wiejskie centrum aktywności lokalnej jako miejsce inregracji społecznej mieszkańców Powiat kwidzyński – Pomorskie

Tytuł projektu: Zaułek Benowo-wiejskie centrum aktywności lokalnej jako miejsce inregracji społecznej mieszkańców Miejsce: Pomorskie Powiat kwidzyński Ryjewo   Numer umowy: POKL.07.03.00-22-142/09-01   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym…

Shopping cart

close