Centrum Aktywizacji Społecznej w powiecie zambrowskim Powiat zambrowski – Podlaskie

Tytuł projektu: Centrum Aktywizacji Społecznej w powiecie zambrowskim Miejsce: Podlaskie Powiat zambrowski   Numer umowy: POKL.07.03.00-20-027/08-00   Suma dofinansowania: 43940 Dofinansowanie UE: 37349   Nazwa beneficjenta: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Profesjonalista w każdym calu – doskonalenie kadr pracowniczych w powiatach zachodniego Podlasia Powiat zambrowski – Podlaskie

Tytuł projektu: Profesjonalista w każdym calu – doskonalenie kadr pracowniczych w powiatach zachodniego Podlasia Miejsce: Podlaskie Powiat zambrowski   Numer umowy: POKL.08.01.01-20-008/10-01   Suma dofinansowania: 93011,28 Dofinansowanie UE: 79059,59   Nazwa beneficjenta: Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez…

Większa wiedza – większe możliwości – II edycja Powiat zambrowski – Podlaskie

Tytuł projektu: Większa wiedza – większe możliwości – II edycja Miejsce: Podlaskie Powiat zambrowski Zambrów – miasto   Numer umowy: POKL.07.04.00-20-066/12-01   Suma dofinansowania: 64740,6 Dofinansowanie UE: 55029,51   Nazwa beneficjenta: T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o. o. Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu…

Profesjonalni niepełnosprawni Powiat zambrowski – Podlaskie

Tytuł projektu: Profesjonalni niepełnosprawni Miejsce: Podlaskie Powiat zambrowski Rutki   Numer umowy: POKL.07.04.00-20-001/12-02   Suma dofinansowania: 305403,8 Dofinansowanie UE: 259593,23   Nazwa beneficjenta: Fundacja Aktywizacja Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy…

Większa wiedza – większe możliwości Powiat zambrowski – Podlaskie

Tytuł projektu: Większa wiedza – większe możliwości Miejsce: Podlaskie Powiat zambrowski Zambrów – miasto   Numer umowy: POKL.07.04.00-20-017/12-02   Suma dofinansowania: 139757,4 Dofinansowanie UE: 118793,79   Nazwa beneficjenta: T-MATIC Grupa Computer Plus Sp. z o. o. Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla…

Shopping cart

close