,, Skuteczne NGO- Strategia Współpracy Gminy Mielnik z Organizacjami Pozarządowymi” Powiat siemiatycki – Podlaskie

Tytuł projektu: ,, Skuteczne NGO- Strategia Współpracy Gminy Mielnik z Organizacjami Pozarządowymi Miejsce: Podlaskie Powiat siemiatycki Mielnik   Numer umowy: POKL.07.03.00-20-176/11-00   Suma dofinansowania: 49400 Dofinansowanie UE: 41990   Nazwa beneficjenta: Gmina Mielnik Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym…

Integracja społeczności gminy Mielnik sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Powiat siemiatycki – Podlaskie

Tytuł projektu: Integracja społeczności gminy Mielnik sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Miejsce: Podlaskie Powiat siemiatycki Mielnik   Numer umowy: POKL.07.03.00-20-167/10-00   Suma dofinansowania: 42935 Dofinansowanie UE: 36494,75   Nazwa beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do…

Partnerstwo publiczno-społeczne sposobem na aktywizowanie NGOS z powiatu siemiatyckiego Powiat siemiatycki – Podlaskie

Tytuł projektu: Partnerstwo publiczno-społeczne sposobem na aktywizowanie NGOS z powiatu siemiatyckiego Miejsce: Podlaskie Powiat siemiatycki   Numer umowy: POKL.07.03.00-20-066/09-00   Suma dofinansowania: 49984 Dofinansowanie UE: 42486,4   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób…

Skuteczne NGO- Strategia współpracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarządowymi Powiat siemiatycki – Podlaskie

Tytuł projektu: Skuteczne NGO- Strategia współpracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarządowymi Miejsce: Podlaskie Powiat siemiatycki Siemiatycze – miasto   Numer umowy: POKL.07.03.00-20-212/11-00   Suma dofinansowania: 39000 Dofinansowanie UE: 33150   Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Siemiatycze Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób…

Shopping cart

close