Nasza miejscowość bezpieczna Powiat hajnowski – Podlaskie

Tytuł projektu: Nasza miejscowość bezpieczna Miejsce: Podlaskie Powiat hajnowski   Numer umowy: POKL.07.03.00-20-043/08-02   Suma dofinansowania: 21312,5 Dofinansowanie UE: 18115,63   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Białowieża Powiat hajnowski – Podlaskie

Tytuł projektu: Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Białowieża Miejsce: Podlaskie Powiat hajnowski Białowieża   Numer umowy: POKL.07.03.00-20-189/11-00   Suma dofinansowania: 42140,49 Dofinansowanie UE: 35819,42   Nazwa beneficjenta: Gmina Białowieża Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

Spotkajmy się na ulicy wiejskiej Powiat hajnowski – Podlaskie

Tytuł projektu: Spotkajmy się na ulicy wiejskiej Miejsce: Podlaskie Powiat hajnowski   Numer umowy: POKL.07.03.00-20-042/08-02   Suma dofinansowania: 24885 Dofinansowanie UE: 21152,25   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Droga do pracy Powiat hajnowski – Podlaskie

Tytuł projektu: Droga do pracy Miejsce: Podlaskie Powiat hajnowski Narewka   Numer umowy: POKL.07.04.00-20-048/12-00   Suma dofinansowania: 90043,18 Dofinansowanie UE: 76536,7   Nazwa beneficjenta: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

Aktywni strażacy III Powiat hajnowski – Podlaskie

Tytuł projektu: Aktywni strażacy III Miejsce: Podlaskie Powiat hajnowski   Numer umowy: POKL.07.03.00-20-158/10-00   Suma dofinansowania: 49900 Dofinansowanie UE: 42415   Nazwa beneficjenta: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Nowe kwalifikacje – szansą na sukces Powiat hajnowski – Podlaskie

Tytuł projektu: Nowe kwalifikacje – szansą na sukces Miejsce: Podlaskie Powiat hajnowski Narewka   Numer umowy: POKL.07.04.00-20-009/12-02   Suma dofinansowania: 226071,31 Dofinansowanie UE: 192160,62   Nazwa beneficjenta: Tomi24 Tomasz Tomczak Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Fundusz sołecki integruje wieś w gminie Narew Powiat hajnowski – Podlaskie

Tytuł projektu: Fundusz sołecki integruje wieś w gminie Narew Miejsce: Podlaskie Powiat hajnowski Narew   Numer umowy: POKL.07.03.00-20-170/10-00   Suma dofinansowania: 49977,6 Dofinansowanie UE: 42480,96   Nazwa beneficjenta: Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym…

Shopping cart

close