Centrum Aktywizacji Społecznej w powiecie bielskim Powiat bielski – Podlaskie

Tytuł projektu: Centrum Aktywizacji Społecznej w powiecie bielskim Miejsce: Podlaskie Powiat bielski   Numer umowy: POKL.07.03.00-20-030/08-00   Suma dofinansowania: 43940 Dofinansowanie UE: 37349   Nazwa beneficjenta: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

,,Fabryka Optymizmu 50+” Powiat bielski – Podlaskie

Tytuł projektu: ,,Fabryka Optymizmu 50+ Miejsce: Podlaskie Powiat bielski Boćki   Numer umowy: POKL.07.03.00-20-200/11-00   Suma dofinansowania: 49550 Dofinansowanie UE: 42117,5   Nazwa beneficjenta: Gmina Boćki Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku…

Shopping cart

close