Moje miejsce, Mój świat, Mój Dom Powiat augustowski – Podlaskie

Tytuł projektu: Moje miejsce, Mój świat, Mój Dom Miejsce: Podlaskie Powiat augustowski Lipsk   Numer umowy: POKL.07.03.00-20-147/10-00   Suma dofinansowania: 45480 Dofinansowanie UE: 38658   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im Króla Zygmunta Augusta Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla…

Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Nowinka Powiat augustowski – Podlaskie

Tytuł projektu: Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Nowinka Miejsce: Podlaskie Powiat augustowski Nowinka   Numer umowy: POKL.07.03.00-20-183/11-00   Suma dofinansowania: 42140,49 Dofinansowanie UE: 35819,42   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla…

Aktywna kobieta, matka, gospodyni – Koło Gospodyń Wiejskich integruje wsie Powiat augustowski – Podlaskie

Tytuł projektu: Aktywna kobieta, matka, gospodyni – Koło Gospodyń Wiejskich integruje wsie Miejsce: Podlaskie Powiat augustowski Augustów   Numer umowy: POKL.07.03.00-20-080/09-01   Suma dofinansowania: 44637 Dofinansowanie UE: 37941,45   Nazwa beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu…

Nowinka w kolorach tęczy! Integracja społeczna mieszkańców poprzez nowy pomysł na naszą wieś Powiat augustowski – Podlaskie

Tytuł projektu: Nowinka w kolorach tęczy! Integracja społeczna mieszkańców poprzez nowy pomysł na naszą wieś Miejsce: Podlaskie Powiat augustowski Nowinka   Numer umowy: POKL.07.03.00-20-234/11-00   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczności Wiejskiej Wspólnota Puszczy Temat: 71 Ścieżki…

Shopping cart

close