Podnoszenie kultury technicznej pracowników w tym wdrożenie standardów kwalifikacji zawodowych w HSW S.A. Powiat stalowowolski – Podkarpackie

Tytuł projektu: Podnoszenie kultury technicznej pracowników w tym wdrożenie standardów kwalifikacji zawodowych w HSW S.A. Miejsce: Podkarpackie Powiat stalowowolski Stalowa Wola   Numer umowy: POKL.08.01.01-18-321/09-04   Suma dofinansowania: 1825129,67 Dofinansowanie UE: 1551360,22   Nazwa beneficjenta: Powiat Stalowowolski/Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli Temat: 62 Rozwój…

Podwyższenie i ciągłe doskonalenie kwalifikacji pracowników Zakładu Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. Powiat stalowowolski – Podkarpackie

Tytuł projektu: Podwyższenie i ciągłe doskonalenie kwalifikacji pracowników Zakładu Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. Miejsce: Podkarpackie Powiat stalowowolski Stalowa Wola   Numer umowy: POKL.08.01.01-18-257/09-02   Suma dofinansowania: 337092 Dofinansowanie UE: 286528,2   Nazwa beneficjenta: Zakład Kuźnia Matrycowa Społka z ograniczoną odpowiedzialnością Temat: 62 Rozwój systemów…

Razem budujemy lepszą przyszłość Powiat stalowowolski – Podkarpackie

Tytuł projektu: Razem budujemy lepszą przyszłość Miejsce: Podkarpackie Powiat stalowowolski Pysznica   Numer umowy: POKL.07.03.00-18-215/10-00   Suma dofinansowania: 38429 Dofinansowanie UE: 32664,65   Nazwa beneficjenta: Akademia Nauki Tomasz Pajor Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

Językowe umiejętności – lepsze możliwości. Powiat stalowowolski – Podkarpackie

Tytuł projektu: Językowe umiejętności – lepsze możliwości. Miejsce: Podkarpackie Powiat stalowowolski   Numer umowy: POKL.08.01.01-18-444/10-00   Suma dofinansowania: 314709,22 Dofinansowanie UE: 267502,84   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi…

Spedycja – logistyka z aspektami obsługi celnej. Powiat stalowowolski – Podkarpackie

Tytuł projektu: Spedycja – logistyka z aspektami obsługi celnej. Miejsce: Podkarpackie Powiat stalowowolski   Numer umowy: POKL.08.01.01-18-252/09-02   Suma dofinansowania: 60671,36 Dofinansowanie UE: 51570,65   Nazwa beneficjenta: TMS Audit Małgorzata Janik-Stec Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia…

Shopping cart

close