Aktywna integracja młodzieży szkolnej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym Powiat sanocki – Podkarpackie

Tytuł projektu: Aktywna integracja młodzieży szkolnej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym Miejsce: Podkarpackie Powiat sanocki   Numer umowy: POKL.07.03.00-18-031/08-02   Suma dofinansowania: 15741,33 Dofinansowanie UE: 13380,13   Nazwa beneficjenta: Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Aktywni w społeczeństwie Powiat sanocki – Podkarpackie

Tytuł projektu: Aktywni w społeczeństwie Miejsce: Podkarpackie Powiat sanocki Sanok – miasto   Numer umowy: POKL.07.04.00-18-143/13-00   Suma dofinansowania: 279290,41 Dofinansowanie UE: 237396,85   Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Sanok/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Aktywność, sposobem na walkę z bezrobociem Powiat sanocki – Podkarpackie

Tytuł projektu: Aktywność, sposobem na walkę z bezrobociem Miejsce: Podkarpackie Powiat sanocki Tyrawa Wołoska   Numer umowy: POKL.07.03.00-18-168/10-00   Suma dofinansowania: 44700 Dofinansowanie UE: 37995   Nazwa beneficjenta: Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym…

Na językach: branżowe kursy językowe dla osób pracujących Powiat sanocki – Podkarpackie

Tytuł projektu: Na językach: branżowe kursy językowe dla osób pracujących Miejsce: Podkarpackie Powiat sanocki   Numer umowy: POKL.08.01.01-18-044/08-01   Suma dofinansowania: 184514,47 Dofinansowanie UE: 156837,3   Nazwa beneficjenta: SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH DIALOG MAJORCZYK, ŻELAZKO SPÓŁKA JAWNA Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez…

Pełno(s)prawni na rynku pracy Powiat sanocki – Podkarpackie

Tytuł projektu: Pełno(s)prawni na rynku pracy Miejsce: Podkarpackie Powiat sanocki   Numer umowy: POKL.07.04.00-18-083/13-00   Suma dofinansowania: 83614,64 Dofinansowanie UE: 71072,45   Nazwa beneficjenta: Bieszczadzkie Forum Europejskie Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do…

Pracuję i uzupełniam kwalifikacje Powiat sanocki – Podkarpackie

Tytuł projektu: Pracuję i uzupełniam kwalifikacje Miejsce: Podkarpackie Powiat sanocki   Numer umowy: POKL.08.01.01-18-293/08-04   Suma dofinansowania: 203082,62 Dofinansowanie UE: 172620,23   Nazwa beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi…

My też możemy być aktywni Powiat sanocki – Podkarpackie

Tytuł projektu: My też możemy być aktywni Miejsce: Podkarpackie Powiat sanocki Sanok   Numer umowy: POKL.07.03.00-18-206/10-00   Suma dofinansowania: 41620 Dofinansowanie UE: 35377   Nazwa beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Niebieszczanach Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

Kwalifikacje na fali Powiat sanocki – Podkarpackie

Tytuł projektu: Kwalifikacje na fali Miejsce: Podkarpackie Powiat sanocki   Numer umowy: POKL.08.01.01-18-283/13-00   Suma dofinansowania: 50836,5 Dofinansowanie UE: 43211,03   Nazwa beneficjenta: HUMANEO Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych…

W stronę światła – integracyjne warsztaty artystyczne dla osób chorych psychicznie Powiat sanocki – Podkarpackie

Tytuł projektu: W stronę światła – integracyjne warsztaty artystyczne dla osób chorych psychicznie Miejsce: Podkarpackie Powiat sanocki   Numer umowy: POKL.07.03.00-18-082/08-02   Suma dofinansowania: 16662,5 Dofinansowanie UE: 14163,13   Nazwa beneficjenta: Fundacja im. Stefanii Woytowicz Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób…

Popatrz w przyszłość – zainwestuj w siebie Powiat sanocki – Podkarpackie

Tytuł projektu: Popatrz w przyszłość – zainwestuj w siebie Miejsce: Podkarpackie Powiat sanocki   Numer umowy: POKL.08.01.01-18-108/08-02   Suma dofinansowania: 117303,28 Dofinansowanie UE: 99707,79   Nazwa beneficjenta: Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie…

Shopping cart

close