Niepełnosprawni w pracy Powiat ropczycko-sędziszowski – Podkarpackie

Tytuł projektu: Niepełnosprawni w pracy Miejsce: Podkarpackie Powiat ropczycko-sędziszowski   Numer umowy: POKL.07.04.00-18-087/13-00   Suma dofinansowania: 705907 Dofinansowanie UE: 600020,95   Nazwa beneficjenta: Caritas Diecezji Rzeszowskiej Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku…

AKCELERATOR Powiat ropczycko-sędziszowski – Podkarpackie

Tytuł projektu: AKCELERATOR Miejsce: Podkarpackie Powiat ropczycko-sędziszowski   Numer umowy: POKL.08.01.01-18-236/10-02   Suma dofinansowania: 323852,11 Dofinansowanie UE: 275274,3   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności…

Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Wielopolszczyny. Powiat ropczycko-sędziszowski – Podkarpackie

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Wielopolszczyny. Miejsce: Podkarpackie Powiat ropczycko-sędziszowski Wielopole Skrzyńskie   Numer umowy: POKL.07.03.00-18-184/10-00   Suma dofinansowania: 47791 Dofinansowanie UE: 40622,35   Nazwa beneficjenta: Gmina Wielopole Skrzyńskie Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

Wspólna integracja – szansą sukcesu Powiat ropczycko-sędziszowski – Podkarpackie

Tytuł projektu: Wspólna integracja – szansą sukcesu Miejsce: Podkarpackie Powiat ropczycko-sędziszowski Ostrów   Numer umowy: POKL.07.03.00-18-198/10-00   Suma dofinansowania: 45325 Dofinansowanie UE: 38526,25   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi „Bliźnieńskiej” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Shopping cart

close