Z doświadczeniem w nowoczesność – perspektywiczny pracownik Powiat niżański – Podkarpackie

Tytuł projektu: Z doświadczeniem w nowoczesność – perspektywiczny pracownik Miejsce: Podkarpackie Powiat niżański   Numer umowy: POKL.08.01.01-18-140/07-02   Suma dofinansowania: 220960,58 Dofinansowanie UE: 187816,49   Nazwa beneficjenta: Niżańskie Centrum Rozwoju Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i…

Shopping cart

close