Przecławski program współpracy dla NGO na rzecz integracji społecznej mieszkańców Powiat mielecki – Podkarpackie

Tytuł projektu: Przecławski program współpracy dla NGO na rzecz integracji społecznej mieszkańców Miejsce: Podkarpackie Powiat mielecki Przecław   Numer umowy: POKL.07.03.00-18-049/08-00   Suma dofinansowania: 37130 Dofinansowanie UE: 31560,5   Nazwa beneficjenta: Gmina Przecław Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym…

W kobietach siła – aktywizacja kobiet w sołectwie Błonie Powiat mielecki – Podkarpackie

Tytuł projektu: W kobietach siła – aktywizacja kobiet w sołectwie Błonie Miejsce: Podkarpackie Powiat mielecki Przecław   Numer umowy: POKL.07.03.00-18-070/08-01   Suma dofinansowania: 33329,4 Dofinansowanie UE: 28329,99   Nazwa beneficjenta: Gmina Przecław Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Potencjał kadr potencjałem przedsiębiorcy. Powiat mielecki – Podkarpackie

Tytuł projektu: Potencjał kadr potencjałem przedsiębiorcy. Miejsce: Podkarpackie Powiat mielecki Mielec – miasto   Numer umowy: POKL.08.01.01-18-329/08-02   Suma dofinansowania: 96337,4 Dofinansowanie UE: 81886,79   Nazwa beneficjenta: Grupa Doradcza Projekt – Paweł Łukasik Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w…

Wiedza to potęga – przygotowanie kadr dla innowacyjnej gospodarki. Powiat mielecki – Podkarpackie

Tytuł projektu: Wiedza to potęga – przygotowanie kadr dla innowacyjnej gospodarki. Miejsce: Podkarpackie Powiat mielecki   Numer umowy: POKL.08.01.01-18-172/09-03   Suma dofinansowania: 1576298,92 Dofinansowanie UE: 1339854,08   Nazwa beneficjenta: Powiat Mielecki / Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Temat: 62 Rozwój systemów i…

Mieleckie Rozmaitości Folkowe – Święto Plonów Powiat mielecki – Podkarpackie

Tytuł projektu: Mieleckie Rozmaitości Folkowe – Święto Plonów Miejsce: Podkarpackie Powiat mielecki   Numer umowy: POKL.07.03.00-18-046/08-00   Suma dofinansowania: 49200 Dofinansowanie UE: 41820   Nazwa beneficjenta: Powiat Mielecki Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Pokonaj konkurencję na rynku pracy Powiat mielecki – Podkarpackie

Tytuł projektu: Pokonaj konkurencję na rynku pracy Miejsce: Podkarpackie Powiat mielecki Mielec   Numer umowy: POKL.07.03.00-18-105/11-00   Suma dofinansowania: 30514,28 Dofinansowanie UE: 25937,14   Nazwa beneficjenta: GD Consulting Grzegorz Durak Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Zawody z przyszłością – technologie informacyjne wsparciem kompetencji pracowniczych Powiat mielecki – Podkarpackie

Tytuł projektu: Zawody z przyszłością – technologie informacyjne wsparciem kompetencji pracowniczych Miejsce: Podkarpackie Powiat mielecki   Numer umowy: POKL.08.01.01-18-756/09-01   Suma dofinansowania: 1004278 Dofinansowanie UE: 853636,3   Nazwa beneficjenta: Powiat Mielecki / Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Temat: 62 Rozwój systemów i…

Shopping cart

close