Tacy Sami – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych Powiat m. Tarnobrzeg – Podkarpackie

Tytuł projektu: Tacy Sami – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych Miejsce: Podkarpackie Powiat m. Tarnobrzeg M. Tarnobrzeg   Numer umowy: POKL.07.04.00-18-080/13-01   Suma dofinansowania: 272567,58 Dofinansowanie UE: 231682,44   Nazwa beneficjenta: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób…

Shopping cart

close