PWP Paragon i Attero Powiat m. Przemyśl – Podkarpackie

Tytuł projektu: PWP Paragon i Attero Miejsce: Podkarpackie Powiat m. Przemyśl   Numer umowy: POKL.08.01.01-18-022/13-00   Suma dofinansowania: 673066,8 Dofinansowanie UE: 572106,78   Nazwa beneficjenta: Order of Code Sp. z o.o. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia…

Shopping cart

close