Wyższe kwalifikacje – większe możliwości Powiat lubaczowski – Podkarpackie

Tytuł projektu: Wyższe kwalifikacje – większe możliwości Miejsce: Podkarpackie Powiat lubaczowski Lubaczów   Numer umowy: POKL.08.01.01-18-209/12-00   Suma dofinansowania: 176216,8 Dofinansowanie UE: 149784,28   Nazwa beneficjenta: Gmina Lubaczów Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na…

Aktywna i Twórcza Przyszłość Powiat lubaczowski – Podkarpackie

Tytuł projektu: Aktywna i Twórcza Przyszłość Miejsce: Podkarpackie Powiat lubaczowski   Numer umowy: POKL.07.03.00-18-143/11-00   Suma dofinansowania: 49290 Dofinansowanie UE: 41896,5   Nazwa beneficjenta: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Razem możemy więcej Powiat lubaczowski – Podkarpackie

Tytuł projektu: Razem możemy więcej Miejsce: Podkarpackie Powiat lubaczowski Lubaczów   Numer umowy: POKL.07.03.00-18-060/08-00   Suma dofinansowania: 49650 Dofinansowanie UE: 42202,5   Nazwa beneficjenta: Gmina Lubaczów Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku…

Shopping cart

close