„Razem raźniej” Powiat leski – Podkarpackie

Tytuł projektu: „Razem raźniej” Miejsce: Podkarpackie Powiat leski Baligród   Numer umowy: POKL.07.03.00-18-087/08-00   Suma dofinansowania: 48344 Dofinansowanie UE: 41092,4   Nazwa beneficjenta: Bieszczadzkie Forum Europejskie Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku…

50 Powiat leski – Podkarpackie

Tytuł projektu: 50 Miejsce: Podkarpackie Powiat leski Lesko   Numer umowy: POKL.07.03.00-18-086/08-00   Suma dofinansowania: 38746 Dofinansowanie UE: 32934,1   Nazwa beneficjenta: Bieszczadzkie Forum Europejskie Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy…

Nie w życiu więcej lat, lecz w latach więcej życia Powiat leski – Podkarpackie

Tytuł projektu: Nie w życiu więcej lat, lecz w latach więcej życia Miejsce: Podkarpackie Powiat leski Lesko   Numer umowy: POKL.07.03.00-18-144/10-00   Suma dofinansowania: 47240 Dofinansowanie UE: 40154   Nazwa beneficjenta: Bieszczadzkie Forum Europejskie Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Shopping cart

close