STOP Wykluczeniu informacyjnemu Powiat łańcucki – Podkarpackie

Tytuł projektu: STOP Wykluczeniu informacyjnemu Miejsce: Podkarpackie Powiat łańcucki Markowa   Numer umowy: POKL.07.03.00-18-009/08-00   Suma dofinansowania: 48639,2 Dofinansowanie UE: 41343,32   Nazwa beneficjenta: P.P.H.U. CENTRALA NASIENNA Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do…

Konkurencyjność produkcji – szkolenia dla PPH Transsystem Powiat łańcucki – Podkarpackie

Tytuł projektu: Konkurencyjność produkcji – szkolenia dla PPH Transsystem Miejsce: Podkarpackie Powiat łańcucki Białobrzegi   Numer umowy: POKL.08.01.01-18-239/09-03   Suma dofinansowania: 917136,09 Dofinansowanie UE: 779565,68   Nazwa beneficjenta: PPH TRANSSYSTEM S.A. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia…

Razem gotujmy i biesiadujmy – zajęcia z integracji społecznej Powiat łańcucki – Podkarpackie

Tytuł projektu: Razem gotujmy i biesiadujmy – zajęcia z integracji społecznej Miejsce: Podkarpackie Powiat łańcucki Łańcut – miasto   Numer umowy: POKL.07.03.00-18-061/10-00   Suma dofinansowania: 24640 Dofinansowanie UE: 20944   Nazwa beneficjenta: Fundacja Contigo Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Shopping cart

close