Tradycje furtką do nowoczesności Powiat kolbuszowski – Podkarpackie

Tytuł projektu: Tradycje furtką do nowoczesności Miejsce: Podkarpackie Powiat kolbuszowski Majdan Królewski   Numer umowy: POKL.07.03.00-18-035/10-01   Suma dofinansowania: 45035 Dofinansowanie UE: 38279,75   Nazwa beneficjenta: Fundacja im. Księdza Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

OGNISKO INTEGRACYJNE Powiat kolbuszowski – Podkarpackie

Tytuł projektu: OGNISKO INTEGRACYJNE Miejsce: Podkarpackie Powiat kolbuszowski Raniżów   Numer umowy: POKL.07.03.00-18-003/08-00   Suma dofinansowania: 24975 Dofinansowanie UE: 21228,75   Nazwa beneficjenta: Podkarpacki Związek Byłych Pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Mieszkańcy Gminy Cmolas wzorem oddolnych inicjatyw Powiat kolbuszowski – Podkarpackie

Tytuł projektu: Mieszkańcy Gminy Cmolas wzorem oddolnych inicjatyw Miejsce: Podkarpackie Powiat kolbuszowski Cmolas   Numer umowy: POKL.07.03.00-18-162/11-00   Suma dofinansowania: 48996,5 Dofinansowanie UE: 41647,03   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

ZaPRezentuj się. Zajęcia aktywizujące kobiety długotrwale bezrobotne z Gminy Kolbuszowa do aktywnego poszukiwania pracy Powiat kolbuszowski – Podkarpackie

Tytuł projektu: ZaPRezentuj się. Zajęcia aktywizujące kobiety długotrwale bezrobotne z Gminy Kolbuszowa do aktywnego poszukiwania pracy Miejsce: Podkarpackie Powiat kolbuszowski Kolbuszowa   Numer umowy: POKL.07.03.00-18-142/11-00   Suma dofinansowania: 49270 Dofinansowanie UE: 41879,5   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” Temat: 71 Ścieżki…

Zdrowe nawyki energią na przyszłość Powiat kolbuszowski – Podkarpackie

Tytuł projektu: Zdrowe nawyki energią na przyszłość Miejsce: Podkarpackie Powiat kolbuszowski   Numer umowy: POKL.07.03.00-18-036/10-00   Suma dofinansowania: 47755 Dofinansowanie UE: 40591,75   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Edukacji i Sportu przy Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do…

Nowe umiejętności – lepsze jutro. Szkolenia podwyższające i dostosowujące kwalifikacje zawodowe osób pracujących z powiatu kolbuszowskiego do potrzeb rynku pracy. Powiat kolbuszowski – Podkarpackie

Tytuł projektu: Nowe umiejętności – lepsze jutro. Szkolenia podwyższające i dostosowujące kwalifikacje zawodowe osób pracujących z powiatu kolbuszowskiego do potrzeb rynku pracy. Miejsce: Podkarpackie Powiat kolbuszowski   Numer umowy: POKL.08.01.01-18-259/09-02   Suma dofinansowania: 393278,16 Dofinansowanie UE: 334286,44   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu…

PEŁNOSPRAWNI W PRACY. Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w terenu powiatu kolbuszowskiego Powiat kolbuszowski – Podkarpackie

Tytuł projektu: PEŁNOSPRAWNI W PRACY. Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w terenu powiatu kolbuszowskiego Miejsce: Podkarpackie Powiat kolbuszowski   Numer umowy: POKL.07.04.00-18-028/13-00   Suma dofinansowania: 572440,2 Dofinansowanie UE: 486574,17   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu…

Shopping cart

close