Wsparcie osób niepełnosprawnych w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej Powiat brzozowski – Podkarpackie

Tytuł projektu: Wsparcie osób niepełnosprawnych w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej Miejsce: Podkarpackie Powiat brzozowski Brzozów   Numer umowy: POKL.07.03.00-18-189/11-01   Suma dofinansowania: 45310 Dofinansowanie UE: 38513,5   Nazwa beneficjenta: Gmina Brzozów Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Zwiększamy stopień integracji oraz aktywności w gminie Domaradz i bierzemy nasze sprawy w swoje ręce – połączmy pokolenia – ZAPRASZAMY – MŁODZIEŻ Powiat brzozowski – Podkarpackie

Tytuł projektu: Zwiększamy stopień integracji oraz aktywności w gminie Domaradz i bierzemy nasze sprawy w swoje ręce – połączmy pokolenia – ZAPRASZAMY – MŁODZIEŻ Miejsce: Podkarpackie Powiat brzozowski Domaradz   Numer umowy: POKL.07.03.00-18-082/10-00   Suma dofinansowania: 49999 Dofinansowanie UE: 42499,15   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na…

Shopping cart

close