Obsługa hotelowa na 5* Powiat bieszczadzki – Podkarpackie

Tytuł projektu: Obsługa hotelowa na 5* Miejsce: Podkarpackie Powiat bieszczadzki Ustrzyki Dolne   Numer umowy: POKL.08.01.01-18-559/11-01   Suma dofinansowania: 595745,29 Dofinansowanie UE: 506383,5   Nazwa beneficjenta: Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w…

Aktywnie dla siebie i dla innych – program wsparcia seniorów z terenu Gminy Czarna Powiat bieszczadzki – Podkarpackie

Tytuł projektu: Aktywnie dla siebie i dla innych – program wsparcia seniorów z terenu Gminy Czarna Miejsce: Podkarpackie Powiat bieszczadzki Czarna   Numer umowy: POKL.07.03.00-18-084/10-00   Suma dofinansowania: 47125 Dofinansowanie UE: 40056,25   Nazwa beneficjenta: Gmina Czarna Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia…

Shopping cart

close