Kapitał ludzki – inwestycja a nie koszt!Kompleksowy program doskonalenia umiejętności zarządzania personelem pracowników MMŚP w województwie opolskim Powiat strzelecki – Opolskie

Tytuł projektu: Kapitał ludzki – inwestycja a nie koszt!Kompleksowy program doskonalenia umiejętności zarządzania personelem pracowników MMŚP w województwie opolskim Miejsce: Opolskie Powiat strzelecki   Numer umowy: POKL.08.01.01-16-097/09-01   Suma dofinansowania: 13631 Dofinansowanie UE: 11586,35   Nazwa beneficjenta: Grupa Doradcza Human Power Sp. z o.o. Temat:…

Szkolenia i certyfikacja programistów. NET Visual Studio 2012 Powiat strzelecki – Opolskie

Tytuł projektu: Szkolenia i certyfikacja programistów. NET Visual Studio 2012 Miejsce: Opolskie Powiat strzelecki Strzelce Opolskie   Numer umowy: POKL.08.01.01-16-098/12-00   Suma dofinansowania: 134547,05 Dofinansowanie UE: 114364,99   Nazwa beneficjenta: „HR-LANG” Spółka jawna Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w…

Nowoczesne zarządzanie firmą i zarządzanie wiekiem szansą na rozwój spółki KolTram i jej pracowników Powiat strzelecki – Opolskie

Tytuł projektu: Nowoczesne zarządzanie firmą i zarządzanie wiekiem szansą na rozwój spółki KolTram i jej pracowników Miejsce: Opolskie Powiat strzelecki Zawadzkie   Numer umowy: POKL.08.01.01-16-020/11-01   Suma dofinansowania: 239693,18 Dofinansowanie UE: 203739,2   Nazwa beneficjenta: Track Tec KolTram Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Temat: 62 Rozwój…

„Innym pomagam-sam się szkolę” Powiat strzelecki – Opolskie

Tytuł projektu: „Innym pomagam-sam się szkolę” Miejsce: Opolskie Powiat strzelecki   Numer umowy: POKL.08.01.01-16-143/09-01   Suma dofinansowania: 199540 Dofinansowanie UE: 169609   Nazwa beneficjenta: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach;…

Bądźmy razem! Powiat strzelecki – Opolskie

Tytuł projektu: Bądźmy razem! Miejsce: Opolskie Powiat strzelecki Kolonowskie   Numer umowy: POKL.07.03.00-16-071/09-01   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kolonowskiem Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Aktywizacja drogą do integracji mieszkańców wsi Raszowa Powiat strzelecki – Opolskie

Tytuł projektu: Aktywizacja drogą do integracji mieszkańców wsi Raszowa Miejsce: Opolskie Powiat strzelecki Leśnica   Numer umowy: POKL.07.03.00-16-038/10-01   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Raszowa Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Działajmy lokalnie! Powiat strzelecki – Opolskie

Tytuł projektu: Działajmy lokalnie! Miejsce: Opolskie Powiat strzelecki   Numer umowy: POKL.07.03.00-16-025/10-00   Suma dofinansowania: 16620 Dofinansowanie UE: 14127   Nazwa beneficjenta: Forum Młodzieży Samorządowej Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy…

Profesjonalizm opolskich kobiet wizytówką woj. opolskiego Powiat strzelecki – Opolskie

Tytuł projektu: Profesjonalizm opolskich kobiet wizytówką woj. opolskiego Miejsce: Opolskie Powiat strzelecki Strzelce Opolskie   Numer umowy: POKL.08.01.01-16-090/10-02   Suma dofinansowania: 139061 Dofinansowanie UE: 118201,85   Nazwa beneficjenta: LEVEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Temat: 64 Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i wsparcia w…

Shopping cart

close