Nowe umiejętności – szansą na lepsze życie mieszkańców wsi Moszczanka Powiat prudnicki – Opolskie

Tytuł projektu: Nowe umiejętności – szansą na lepsze życie mieszkańców wsi Moszczanka Miejsce: Opolskie Powiat prudnicki Prudnik   Numer umowy: POKL.07.03.00-16-135/09-00   Suma dofinansowania: 42520 Dofinansowanie UE: 36142   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Miłośników Wsi Moszczanka w Moszczance Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia…

Shopping cart

close