Rozwój kwalifikacji pracowników firmy Neapco Europe sp. z o.o. Powiat oleski – Opolskie

Tytuł projektu: Rozwój kwalifikacji pracowników firmy Neapco Europe sp. z o.o. Miejsce: Opolskie Powiat oleski Praszka   Numer umowy: POKL.08.01.01-16-151/09-01   Suma dofinansowania: 120000 Dofinansowanie UE: 102000   Nazwa beneficjenta: Neapco Europe Sp. z o.o. Temat: 64 Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i…

Znasz język – możesz więcej. Powiat oleski – Opolskie

Tytuł projektu: Znasz język – możesz więcej. Miejsce: Opolskie Powiat oleski   Numer umowy: POKL.08.01.01-16-171/08-00   Suma dofinansowania: 201320 Dofinansowanie UE: 171122   Nazwa beneficjenta: Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości Temat: 64 Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i wsparcia w związku z…

Gmina Radłów miejscem ludzi aktywnych Powiat oleski – Opolskie

Tytuł projektu: Gmina Radłów miejscem ludzi aktywnych Miejsce: Opolskie Powiat oleski Radłów   Numer umowy: POKL.07.03.00-16-129/09-00   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Gmina Radłów Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Aktywizacja mieszkańców Gminy Zębowice Powiat oleski – Opolskie

Tytuł projektu: Aktywizacja mieszkańców Gminy Zębowice Miejsce: Opolskie Powiat oleski Zębowice   Numer umowy: POKL.07.03.00-16-133/09-00   Suma dofinansowania: 49980 Dofinansowanie UE: 42483   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kadłub Wolny Temat: 69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego…

Kurs PNF dla fizjoterapeutów – of course! Powiat oleski – Opolskie

Tytuł projektu: Kurs PNF dla fizjoterapeutów – of course! Miejsce: Opolskie Powiat oleski   Numer umowy: POKL.08.01.01-16-053/11-00   Suma dofinansowania: 58260 Dofinansowanie UE: 49521   Nazwa beneficjenta: Karina Woźniak MultiLingua Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i…

Podnosimy kwalifikacje Powiat oleski – Opolskie

Tytuł projektu: Podnosimy kwalifikacje Miejsce: Opolskie Powiat oleski   Numer umowy: POKL.07.03.00-16-136/09-00   Suma dofinansowania: 49965 Dofinansowanie UE: 42470,25   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „PRO PAROCHIA” na rzecz odnowy i rozwoju Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Mikołaja i św. Małgorzaty w Wysokiej koło Olesna z siedzibą w…

Zdobywamy nowe umiejętności Powiat oleski – Opolskie

Tytuł projektu: Zdobywamy nowe umiejętności Miejsce: Opolskie Powiat oleski   Numer umowy: POKL.07.03.00-16-028/10-00   Suma dofinansowania: 49660 Dofinansowanie UE: 42211   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „PRO PAROCHIA” na rzecz odnowy i rozwoju Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Mikołaja i św. Małgorzaty w Wysokiej koło Olesna z siedzibą…

Shopping cart

close