Z nami sukces zawodowy Powiat krapkowicki – Opolskie

Tytuł projektu: Z nami sukces zawodowy Miejsce: Opolskie Powiat krapkowicki Krapkowice   Numer umowy: POKL.08.01.01-16-129/08-01   Suma dofinansowania: 471345 Dofinansowanie UE: 400643,25   Nazwa beneficjenta: Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Promocji Temat: 64 Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i wsparcia w związku z…

Bliski sercu zakątek – projektujemy, tworzymy Powiat krapkowicki – Opolskie

Tytuł projektu: Bliski sercu zakątek – projektujemy, tworzymy Miejsce: Opolskie Powiat krapkowicki Walce   Numer umowy: POKL.07.03.00-16-091/09-00   Suma dofinansowania: 48455 Dofinansowanie UE: 41186,75   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

Shopping cart

close