Szkoła aktywnej integracji Powiat kędzierzyńsko-kozielski – Opolskie

Tytuł projektu: Szkoła aktywnej integracji Miejsce: Opolskie Powiat kędzierzyńsko-kozielski Bierawa   Numer umowy: POKL.07.03.00-16-041/10-01   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare Koźle Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

Od edukacji do integracji Powiat kędzierzyńsko-kozielski – Opolskie

Tytuł projektu: Od edukacji do integracji Miejsce: Opolskie Powiat kędzierzyńsko-kozielski Bierawa   Numer umowy: POKL.07.03.00-16-143/09-00   Suma dofinansowania: 49700 Dofinansowanie UE: 42245   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Wszystkie drogi i myśli prowadzą do Dziergowic” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym…

Aktywność drogą do sukcesu Powiat kędzierzyńsko-kozielski – Opolskie

Tytuł projektu: Aktywność drogą do sukcesu Miejsce: Opolskie Powiat kędzierzyńsko-kozielski Reńska Wieś   Numer umowy: POKL.07.03.00-16-045/09-01   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Pomocna dłoń Powiat kędzierzyńsko-kozielski – Opolskie

Tytuł projektu: Pomocna dłoń Miejsce: Opolskie Powiat kędzierzyńsko-kozielski Bierawa   Numer umowy: POKL.07.03.00-16-048/09-00   Suma dofinansowania: 42448 Dofinansowanie UE: 36080,8   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare Koźle Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Akademia Zarządzania TP ELBUD Powiat kędzierzyńsko-kozielski – Opolskie

Tytuł projektu: Akademia Zarządzania TP ELBUD Miejsce: Opolskie Powiat kędzierzyńsko-kozielski Bierawa   Numer umowy: POKL.08.01.01-16-072/09-02   Suma dofinansowania: 139969,02 Dofinansowanie UE: 118973,67   Nazwa beneficjenta: TP-ELBUD SPÓŁKA AKCYJNA Temat: 64 Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i wsparcia w związku z restrukturyzacją sektorów i…

Akademia Przywództwa TP-ELBUD Powiat kędzierzyńsko-kozielski – Opolskie

Tytuł projektu: Akademia Przywództwa TP-ELBUD Miejsce: Opolskie Powiat kędzierzyńsko-kozielski Bierawa   Numer umowy: POKL.08.01.01-16-022/10-00   Suma dofinansowania: 327954,48 Dofinansowanie UE: 278761,31   Nazwa beneficjenta: TP-ELBUD SPÓŁKA AKCYJNA Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz…

Aktywnością pokonamy bierność Powiat kędzierzyńsko-kozielski – Opolskie

Tytuł projektu: Aktywnością pokonamy bierność Miejsce: Opolskie Powiat kędzierzyńsko-kozielski Reńska Wieś   Numer umowy: POKL.07.03.00-16-023/10-00   Suma dofinansowania: 49994 Dofinansowanie UE: 42494,9   Nazwa beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna RP Długomiłowice Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Shopping cart

close