Mediacje – szansą dla Ciebie i innych – Opolskie

Tytuł projektu: Mediacje – szansą dla Ciebie i innych Miejsce: Opolskie   Numer umowy: POKL.08.01.01-16-072/11-01   Suma dofinansowania: 206170 Dofinansowanie UE: 175244,5   Nazwa beneficjenta: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia…

Zawodowcy na start – Opolskie

Tytuł projektu: Zawodowcy na start Miejsce: Opolskie   Numer umowy: POKL.08.01.01-16-084/09-04   Suma dofinansowania: 832765 Dofinansowanie UE: 707850,25   Nazwa beneficjenta: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia…

Świadomie nabywam wiedzę – Opolskie

Tytuł projektu: Świadomie nabywam wiedzę Miejsce: Opolskie   Numer umowy: POKL.08.01.01-16-029/11-01   Suma dofinansowania: 936024 Dofinansowanie UE: 795620,4   Nazwa beneficjenta: EURO-KONSULT Sp. z o. o. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia…

Kapitał ludzki – inwestycja a nie koszt!Kompleksowy program doskonalenia umiejętności zarządzania personelem pracowników MMŚP w województwie opolskim Powiat strzelecki – Opolskie

Tytuł projektu: Kapitał ludzki – inwestycja a nie koszt!Kompleksowy program doskonalenia umiejętności zarządzania personelem pracowników MMŚP w województwie opolskim Miejsce: Opolskie Powiat strzelecki   Numer umowy: POKL.08.01.01-16-097/09-01   Suma dofinansowania: 13631 Dofinansowanie UE: 11586,35   Nazwa beneficjenta: Grupa Doradcza Human Power Sp. z o.o. Temat:…

Szkoła aktywnej integracji Powiat kędzierzyńsko-kozielski – Opolskie

Tytuł projektu: Szkoła aktywnej integracji Miejsce: Opolskie Powiat kędzierzyńsko-kozielski Bierawa   Numer umowy: POKL.07.03.00-16-041/10-01   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare Koźle Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

„Europejski Mistrz Spawalnik” – Opolskie

Tytuł projektu: „Europejski Mistrz Spawalnik” Miejsce: Opolskie   Numer umowy: POKL.08.01.01-16-029/08-07   Suma dofinansowania: 595918,23 Dofinansowanie UE: 506530,5   Nazwa beneficjenta: Ośrodek Kształcenia Kursowego i Przekwalifikowania Kadr PROFESJA Sp. Z o.o. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia…

Nowe umiejętności – szansą na lepsze życie mieszkańców wsi Moszczanka Powiat prudnicki – Opolskie

Tytuł projektu: Nowe umiejętności – szansą na lepsze życie mieszkańców wsi Moszczanka Miejsce: Opolskie Powiat prudnicki Prudnik   Numer umowy: POKL.07.03.00-16-135/09-00   Suma dofinansowania: 42520 Dofinansowanie UE: 36142   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Miłośników Wsi Moszczanka w Moszczance Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia…

Wewnętrzny Coach – najefektywniejsza forma rozwoju zasobów ludzkich – Opolskie

Tytuł projektu: Wewnętrzny Coach – najefektywniejsza forma rozwoju zasobów ludzkich Miejsce: Opolskie   Numer umowy: POKL.08.01.01-16-152/12-01   Suma dofinansowania: 543015,36 Dofinansowanie UE: 461563,06   Nazwa beneficjenta: HPR Group Sp. z o.o. SelectOne Sp. k. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie…

Opolski Kapitał Ludzki – Opolskie

Tytuł projektu: Opolski Kapitał Ludzki Miejsce: Opolskie   Numer umowy: POKL.08.01.01-16-157/12-01   Suma dofinansowania: 936520,8 Dofinansowanie UE: 796042,68   Nazwa beneficjenta: Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz…

PWP Dualne specjalistyczne szkolenia kadr dla regionu – Opolskie

Tytuł projektu: PWP Dualne specjalistyczne szkolenia kadr dla regionu Miejsce: Opolskie   Numer umowy: POKL.08.01.01-16-006/13-01   Suma dofinansowania: 1397784,7 Dofinansowanie UE: 1188117   Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Opolski Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz…

Shopping cart

close