Razem przeciw wykluczeniu Powiat żyrardowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Razem przeciw wykluczeniu Miejsce: Mazowieckie Powiat żyrardowski   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-294/10-00   Suma dofinansowania: 25000 Dofinansowanie UE: 21250   Nazwa beneficjenta: Caritas Diecezji Łowickiej Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku…

ZDOBYWAMY KOMPETENCJE ZAWODOWE – wzmacniamy integrację i aktywność społeczno-zawodową Powiat żyrardowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: ZDOBYWAMY KOMPETENCJE ZAWODOWE – wzmacniamy integrację i aktywność społeczno-zawodową Miejsce: Mazowieckie Powiat żyrardowski Wiskitki   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-215/11-00   Suma dofinansowania: 49920 Dofinansowanie UE: 42432   Nazwa beneficjenta: Gmina Wiskitki Temat: 65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Forma prawna: wspólnota samorządowa –…

45+komputer Powiat żyrardowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: 45+komputer Miejsce: Mazowieckie Powiat żyrardowski   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-621/09-00   Suma dofinansowania: 10098,98 Dofinansowanie UE: 8584,14   Nazwa beneficjenta: ECORYS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz…

Trzeci wiek – trzecia młodość Powiat żyrardowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Trzeci wiek – trzecia młodość Miejsce: Mazowieckie Powiat żyrardowski Wiskitki   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-181/08-00   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Caritas Diecezji Łowickiej Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

Podniesienie kwalifikacji osób pracujących na konkurencyjnym rynku pracy Powiat żyrardowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Podniesienie kwalifikacji osób pracujących na konkurencyjnym rynku pracy Miejsce: Mazowieckie Powiat żyrardowski   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-272/08-03   Suma dofinansowania: 77670,03 Dofinansowanie UE: 66019,53   Nazwa beneficjenta: Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie…

e-kompetencje 45 plus Powiat żyrardowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: e-kompetencje 45 plus Miejsce: Mazowieckie Powiat żyrardowski   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-311/09-01   Suma dofinansowania: 36390,13 Dofinansowanie UE: 30931,61   Nazwa beneficjenta: Knowledge sp. z o.o. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz…

„Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” Powiat żyrardowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” Miejsce: Mazowieckie Powiat żyrardowski Mszczonów   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-454/09-01   Suma dofinansowania: 1534480,08 Dofinansowanie UE: 1304308,07   Nazwa beneficjenta: GMINA MSZCZONÓW/GMINNE CENTRUM INFORMACJI (GCI) Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w…

Dni aktywnej integracji na rzecz dialogu w rodzinie Powiat żyrardowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Dni aktywnej integracji na rzecz dialogu w rodzinie Miejsce: Mazowieckie Powiat żyrardowski Radziejowice   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-525/10-00   Suma dofinansowania: 49990 Dofinansowanie UE: 42491,5   Nazwa beneficjenta: Gmina Radziejowice Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani. Integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców m. st. Warszawy Powiat żyrardowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani. Integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców m. st. Warszawy Miejsce: Mazowieckie Powiat żyrardowski   Numer umowy: POKL.07.04.00-14-080/14-00   Suma dofinansowania: 131710,33 Dofinansowanie UE: 111953,78   Nazwa beneficjenta: Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób…

Edukacja w OSP dla aktywnej integracji w gminie Wiskitki Powiat żyrardowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Edukacja w OSP dla aktywnej integracji w gminie Wiskitki Miejsce: Mazowieckie Powiat żyrardowski Wiskitki   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-010/09-01   Suma dofinansowania: 49886,48 Dofinansowanie UE: 42403,51   Nazwa beneficjenta: Gmina Wiskitki Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Shopping cart

close