Dziedzictwo kulinarne a integracja społeczna na obszarze LGD Powiat żuromiński – Mazowieckie

Tytuł projektu: Dziedzictwo kulinarne a integracja społeczna na obszarze LGD Miejsce: Mazowieckie Powiat żuromiński   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-126/10-01   Suma dofinansowania: 16666,67 Dofinansowanie UE: 14166,67   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania Temat: 69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w…

Świadoma młodość Powiat żuromiński – Mazowieckie

Tytuł projektu: Świadoma młodość Miejsce: Mazowieckie Powiat żuromiński Żuromin   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-051/08-00   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: A-Consulting Aldona Olszewska Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku…

Oswoić komputer – łatwiejsze niż myślisz Powiat żuromiński – Mazowieckie

Tytuł projektu: Oswoić komputer – łatwiejsze niż myślisz Miejsce: Mazowieckie Powiat żuromiński   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-E11/09-00   Suma dofinansowania: 85670,71 Dofinansowanie UE: 72820,11   Nazwa beneficjenta: Firma Handlowo-Usługowa „Inwes.tor” A.Sławińska Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i…

Umiejętności kluczowe szansą na aktywizację zawodową Powiat żuromiński – Mazowieckie

Tytuł projektu: Umiejętności kluczowe szansą na aktywizację zawodową Miejsce: Mazowieckie Powiat żuromiński Siemiątkowo   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-332/11-00   Suma dofinansowania: 16658,11 Dofinansowanie UE: 14159,39   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy-Lokalna Grupa Działania Temat: 65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Forma prawna: stowarzyszenie   Data…

Warsztaty dla pracowników i pracownic zajmujących się aktywną integracją Powiat żuromiński – Mazowieckie

Tytuł projektu: Warsztaty dla pracowników i pracownic zajmujących się aktywną integracją Miejsce: Mazowieckie Powiat żuromiński   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-119/10-01   Suma dofinansowania: 15073 Dofinansowanie UE: 12812,05   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla…

Kursy Kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Położnych Powiat żuromiński – Mazowieckie

Tytuł projektu: Kursy Kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Położnych Miejsce: Mazowieckie Powiat żuromiński   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-226/09-01   Suma dofinansowania: 111450,76 Dofinansowanie UE: 94733,15   Nazwa beneficjenta: HSK Consulting Sp. z o.o. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia…

Aktywni niepełnosprawni bez barier Powiat żuromiński – Mazowieckie

Tytuł projektu: Aktywni niepełnosprawni bez barier Miejsce: Mazowieckie Powiat żuromiński   Numer umowy: POKL.07.04.00-14-029/14-00   Suma dofinansowania: 79794,12 Dofinansowanie UE: 75704,5   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

ECDL – Twoją szansą na rynku pracy Powiat żuromiński – Mazowieckie

Tytuł projektu: ECDL – Twoją szansą na rynku pracy Miejsce: Mazowieckie Powiat żuromiński   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-119/10-00   Suma dofinansowania: 24852,86 Dofinansowanie UE: 21124,93   Nazwa beneficjenta: Firma Handlowo-Usługowa „Inwes.tor” Anna Sławińska Temat: 64 Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i wsparcia w związku…

Shopping cart

close