Reintegracja społeczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim – asysta rodzinna Powiat warszawski zachodni – Mazowieckie

Tytuł projektu: Reintegracja społeczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim – asysta rodzinna Miejsce: Mazowieckie Powiat warszawski zachodni   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-249/11-00   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Powiat Warszawski Zachodni/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim Temat: 71 Ścieżki integracji i…

Kocham Cię, Błonie! – inicjatywa lokalna propagująca walory turystyczno-historyczne miasta poprzez organizację ścieżki po jego zabytkach oraz imprez i zajęć integrujących mieszkańców Powiat warszawski zachodni – Mazowieckie

Tytuł projektu: Kocham Cię, Błonie! – inicjatywa lokalna propagująca walory turystyczno-historyczne miasta poprzez organizację ścieżki po jego zabytkach oraz imprez i zajęć integrujących mieszkańców Miejsce: Mazowieckie Powiat warszawski zachodni Błonie   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-020/09-01   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie…

Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w gminach powiatu warszawskiego zachodniego Powiat warszawski zachodni – Mazowieckie

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w gminach powiatu warszawskiego zachodniego Miejsce: Mazowieckie Powiat warszawski zachodni Stare Babice   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-156/11-00   Suma dofinansowania: 7142,71 Dofinansowanie UE: 6071,31   Nazwa beneficjenta: IT Grzegorz Chojnacki Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla…

Ożarów Mazowiecki – czas na aktywną integrację Powiat warszawski zachodni – Mazowieckie

Tytuł projektu: Ożarów Mazowiecki – czas na aktywną integrację Miejsce: Mazowieckie Powiat warszawski zachodni Ożarów Mazowiecki   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-085/10-00   Suma dofinansowania: 49810 Dofinansowanie UE: 42338,5   Nazwa beneficjenta: Gmina Ożarów Mazowiecki Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym…

„Nowy zawód – szansą na nowe życie” Powiat warszawski zachodni – Mazowieckie

Tytuł projektu: „Nowy zawód – szansą na nowe życie” Miejsce: Mazowieckie Powiat warszawski zachodni Izabelin   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-214/11-00   Suma dofinansowania: 49872 Dofinansowanie UE: 42391,2   Nazwa beneficjenta: Nauka Jazdy MDK Janusz Jednorowicz Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Od marzeń do czynu. Powiat warszawski zachodni – Mazowieckie

Tytuł projektu: Od marzeń do czynu. Miejsce: Mazowieckie Powiat warszawski zachodni Kampinos   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-267/11-00   Suma dofinansowania: 49993 Dofinansowanie UE: 42494,05   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Towarzystwo Kampinoskie Temat: 65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Forma prawna: stowarzyszenie   Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2012…

Łomiankowska Szkoła Finansów dla Kobiet Powiat warszawski zachodni – Mazowieckie

Tytuł projektu: Łomiankowska Szkoła Finansów dla Kobiet Miejsce: Mazowieckie Powiat warszawski zachodni Łomianki   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-471/10-01   Suma dofinansowania: 48846 Dofinansowanie UE: 41519,1   Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

PRZEZ ZIELONY SZLAK EDUKACJI I ZABAWY DO AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Powiat warszawski zachodni – Mazowieckie

Tytuł projektu: PRZEZ ZIELONY SZLAK EDUKACJI I ZABAWY DO AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Miejsce: Mazowieckie Powiat warszawski zachodni Błonie   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-307/10-01   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „O UŚMIECH UCZNIA” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w…

Aktywna 50 plus. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu kobiet po 50 r.ż. w powiecie warszawskim zachodnim Powiat warszawski zachodni – Mazowieckie

Tytuł projektu: Aktywna 50 plus. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu kobiet po 50 r.ż. w powiecie warszawskim zachodnim Miejsce: Mazowieckie Powiat warszawski zachodni Stare Babice   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-046/11-00   Suma dofinansowania: 7142,57 Dofinansowanie UE: 6071,19   Nazwa beneficjenta: IT Grzegorz Chojnacki Temat: 71 Ścieżki integracji i…

Aktywny Kampinos – Młodzieżowa Szkoła Liderów Powiat warszawski zachodni – Mazowieckie

Tytuł projektu: Aktywny Kampinos – Młodzieżowa Szkoła Liderów Miejsce: Mazowieckie Powiat warszawski zachodni Kampinos   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-385/10-00   Suma dofinansowania: 36546 Dofinansowanie UE: 31064,1   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Razem” Temat: 80 Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odnośnych podmiotów Forma prawna:…

Shopping cart

close