Niepełnosprawni chcą pracować! Powiat szydłowiecki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Niepełnosprawni chcą pracować! Miejsce: Mazowieckie Powiat szydłowiecki   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-282/11-00   Suma dofinansowania: 49995 Dofinansowanie UE: 42495,75   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

My też możemy pracować! Powiat szydłowiecki – Mazowieckie

Tytuł projektu: My też możemy pracować! Miejsce: Mazowieckie Powiat szydłowiecki   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-281/11-00   Suma dofinansowania: 49980 Dofinansowanie UE: 42483   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

45 lat doświadczenia – wsparcie pracowników z grupy wiekowej 45+ poprzez doradztwo i szkolenia Powiat szydłowiecki – Mazowieckie

Tytuł projektu: 45 lat doświadczenia – wsparcie pracowników z grupy wiekowej 45+ poprzez doradztwo i szkolenia Miejsce: Mazowieckie Powiat szydłowiecki   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-778/09-01   Suma dofinansowania: 290251,67 Dofinansowanie UE: 246713,92   Nazwa beneficjenta: Polski Komitet Pomocy Społecznej Temat: 64 Rozwój specjalistycznych usług w zakresie…

Zajęcia dla uczniów klasy policyjnej z powiatu szydłowieckiego na rzecz aktywnej integracji Powiat szydłowiecki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Zajęcia dla uczniów klasy policyjnej z powiatu szydłowieckiego na rzecz aktywnej integracji Miejsce: Mazowieckie Powiat szydłowiecki   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-080/11-00   Suma dofinansowania: 49957 Dofinansowanie UE: 42463,45   Nazwa beneficjenta: Powiat Szydłowiecki Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego młodzieży z powiatu szydłowieckiego Powiat szydłowiecki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego młodzieży z powiatu szydłowieckiego Miejsce: Mazowieckie Powiat szydłowiecki   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-081/11-00   Suma dofinansowania: 49966 Dofinansowanie UE: 42471,1   Nazwa beneficjenta: Powiat Szydłowiecki Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

niePełnosprawni gotowi do pracy Powiat szydłowiecki – Mazowieckie

Tytuł projektu: niePełnosprawni gotowi do pracy Miejsce: Mazowieckie Powiat szydłowiecki   Numer umowy: POKL.07.04.00-14-053/14-00   Suma dofinansowania: 577274,69 Dofinansowanie UE: 490683,49   Nazwa beneficjenta: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Integracja młodzieży z powiatu szydłowieckiego Powiat szydłowiecki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Integracja młodzieży z powiatu szydłowieckiego Miejsce: Mazowieckie Powiat szydłowiecki   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-404/10-01   Suma dofinansowania: 45595 Dofinansowanie UE: 38755,75   Nazwa beneficjenta: Powiat Szydłowiecki Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do…

„Mam kwalifikacje – mam pracę” – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu szydłowieckiego Powiat szydłowiecki – Mazowieckie

Tytuł projektu: „Mam kwalifikacje – mam pracę” – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu szydłowieckiego Miejsce: Mazowieckie Powiat szydłowiecki   Numer umowy: POKL.07.04.00-14-022/14-00   Suma dofinansowania: 689081,2 Dofinansowanie UE: 585719,02   Nazwa beneficjenta: Agencja konsultingowo-szkoleniowa Fusion Design Marcin Madej Temat: 71 Ścieżki integracji i…

„Przy wspólnym stole” – integracja mieszkańców gminy Chlewiska i Szydłowiec Powiat szydłowiecki – Mazowieckie

Tytuł projektu: „Przy wspólnym stole” – integracja mieszkańców gminy Chlewiska i Szydłowiec Miejsce: Mazowieckie Powiat szydłowiecki Szydłowiec   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-078/09-00   Suma dofinansowania: 24997,5 Dofinansowanie UE: 21247,88   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Partnerstwa i Rozwoju Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób…

Centrum Aktywności Lokalnej Powiat szydłowiecki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Centrum Aktywności Lokalnej Miejsce: Mazowieckie Powiat szydłowiecki   Numer umowy: POKL.07.04.00-14-030/12-02   Suma dofinansowania: 916345,53 Dofinansowanie UE: 778893,7   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie B-4 Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy…

Shopping cart

close