Nowy zawód – RATOWNIK sposobem na aktywizację i integrację młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Powiat pruszkowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Nowy zawód – RATOWNIK sposobem na aktywizację i integrację młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Miejsce: Mazowieckie Powiat pruszkowski Piastów   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-082/11-02   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: MK SPORT TEAM s.c. Marcin Kiełbus, Mariusz Kiełbus Temat: 71 Ścieżki…

Od bierności do aktywności – program aktywizacji społecznej osób w wieku 50+ Powiat pruszkowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Od bierności do aktywności – program aktywizacji społecznej osób w wieku 50+ Miejsce: Mazowieckie Powiat pruszkowski Piastów   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-083/11-01   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: MK SPORT TEAM s.c. Marcin Kiełbus, Mariusz Kiełbus Temat: 71 Ścieżki integracji…

Pierwszorzędne Liderki III sektora Powiat pruszkowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Pierwszorzędne Liderki III sektora Miejsce: Mazowieckie Powiat pruszkowski Raszyn   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-198/09-01   Suma dofinansowania: 10000 Dofinansowanie UE: 8500   Nazwa beneficjenta: Fundacja „Pasje” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do…

TAJFUN SP. Z O.O. – Szkolenia wewnętrzne Powiat pruszkowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: TAJFUN SP. Z O.O. – Szkolenia wewnętrzne Miejsce: Mazowieckie Powiat pruszkowski Pruszków   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-050/11-00   Suma dofinansowania: 612231,2 Dofinansowanie UE: 520396,52   Nazwa beneficjenta: TAJFUN Grzegorz Mularczyk Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia…

Rozwój kadr pow. pruszkowskiego Powiat pruszkowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Rozwój kadr pow. pruszkowskiego Miejsce: Mazowieckie Powiat pruszkowski   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-414/10-00   Suma dofinansowania: 383520 Dofinansowanie UE: 325992   Nazwa beneficjenta: Obywatelskie Towarzystwo Edukacyjne Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz…

Shopping cart

close