Niepełnosprawny? Ja tak nie myślę! Powiat otwocki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Niepełnosprawny? Ja tak nie myślę! Miejsce: Mazowieckie Powiat otwocki Karczew   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-418/10-00   Suma dofinansowania: 49900 Dofinansowanie UE: 42415   Nazwa beneficjenta: Milena Sławińska Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Podnoszenie kompetencji zawodowych bezrobotnych mieszkańców gminy Karczew poprzez szkolenia w zakresie języka angielskiego oraz oprogramowanie Office Powiat otwocki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Podnoszenie kompetencji zawodowych bezrobotnych mieszkańców gminy Karczew poprzez szkolenia w zakresie języka angielskiego oraz oprogramowanie Office Miejsce: Mazowieckie Powiat otwocki Karczew   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-008/11-00   Suma dofinansowania: 47560 Dofinansowanie UE: 40426   Nazwa beneficjenta: Gmina Karczew/Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Temat: 71 Ścieżki integracji…

Aktywny rodzic – Aktywne dziecko Powiat otwocki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Aktywny rodzic – Aktywne dziecko Miejsce: Mazowieckie Powiat otwocki Celestynów   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-094/10-00   Suma dofinansowania: 49832 Dofinansowanie UE: 42357,2   Nazwa beneficjenta: Gmina Celestynów Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Trening umiejętności wychowawczych na terenie Karczewa Powiat otwocki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Trening umiejętności wychowawczych na terenie Karczewa Miejsce: Mazowieckie Powiat otwocki Karczew   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-161/09-00   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Pani Agnieszka Różycka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Eridea Agnieszka Różycka” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do…

Razem – bądźmy aktywni Powiat otwocki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Razem – bądźmy aktywni Miejsce: Mazowieckie Powiat otwocki Celestynów   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-320/10-01   Suma dofinansowania: 43849 Dofinansowanie UE: 37271,65   Nazwa beneficjenta: Fundacja „Nauka-Sport-Rekreacja” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do…

Judo – formą integracji i aktywizacji podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” Powiat otwocki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Judo – formą integracji i aktywizacji podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” Miejsce: Mazowieckie Powiat otwocki Józefów   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-302/10-00   Suma dofinansowania: 49894 Dofinansowanie UE: 42409,9   Nazwa beneficjenta: Powiat Otwocki/Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia…

Jeszcze raz dodać życia do lat! Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorek i seniorów w Gminie Celestynów Powiat otwocki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Jeszcze raz dodać życia do lat! Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorek i seniorów w Gminie Celestynów Miejsce: Mazowieckie Powiat otwocki Celestynów   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-481/10-00   Suma dofinansowania: 47723 Dofinansowanie UE: 40564,55   Nazwa beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie Temat: 71 Ścieżki…

ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA Powiat otwocki – Mazowieckie

Tytuł projektu: ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA Miejsce: Mazowieckie Powiat otwocki Wiązowna   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-004/10-00   Suma dofinansowania: 49772 Dofinansowanie UE: 42306,2   Nazwa beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Asysta rodzinna – reintegracja społeczna mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu otwockiego Powiat otwocki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Asysta rodzinna – reintegracja społeczna mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu otwockiego Miejsce: Mazowieckie Powiat otwocki Wiązowna   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-220/11-01   Suma dofinansowania: 6939,29 Dofinansowanie UE: 5898,39   Nazwa beneficjenta: Powiat Otwocki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia…

Zostań kobietą biznesu! Powiat otwocki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Zostań kobietą biznesu! Miejsce: Mazowieckie Powiat otwocki Karczew   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-454/10-00   Suma dofinansowania: 49915 Dofinansowanie UE: 42427,75   Nazwa beneficjenta: Gmina Karczew Temat: 69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji…

Shopping cart

close