Warsztaty integracyjne rękodzieła artystycznego Powiat ostrołęcki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Warsztaty integracyjne rękodzieła artystycznego Miejsce: Mazowieckie Powiat ostrołęcki Myszyniec   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-301/10-00   Suma dofinansowania: 49885 Dofinansowanie UE: 42402,25   Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Stop bierności w Gminie Olszewo Borki Powiat ostrołęcki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Stop bierności w Gminie Olszewo Borki Miejsce: Mazowieckie Powiat ostrołęcki Olszewo-Borki   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-058/09-00   Suma dofinansowania: 49970 Dofinansowanie UE: 42474,5   Nazwa beneficjenta: Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla…

Oddolna inicjatywa społeczna na terenie działania LGD Zaścianek Mazowsza Powiat ostrołęcki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Oddolna inicjatywa społeczna na terenie działania LGD Zaścianek Mazowsza Miejsce: Mazowieckie Powiat ostrołęcki Troszyn   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-113/11-00   Suma dofinansowania: 12458,7 Dofinansowanie UE: 10589,9   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla…

Razem po nowy zawód i pracę Powiat ostrołęcki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Razem po nowy zawód i pracę Miejsce: Mazowieckie Powiat ostrołęcki   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-304/10-00   Suma dofinansowania: 48490 Dofinansowanie UE: 41216,5   Nazwa beneficjenta: Stanisław Paweł Nowak Agencja Nowa Kurpiowska Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Szkolenie kosmetyczne szansą na integrację i zdobycie nowego zawodu Powiat ostrołęcki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Szkolenie kosmetyczne szansą na integrację i zdobycie nowego zawodu Miejsce: Mazowieckie Powiat ostrołęcki   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-298/10-00   Suma dofinansowania: 49385 Dofinansowanie UE: 41977,25   Nazwa beneficjenta: Centrum Szkoleniowo-Usługowe „Vernis” Ewa Tymińska Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Nowe umiejętności i nowy zawód szansą przeciw wykluczeniu społecznemu terenów wiejskich Powiat ostrołęcki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Nowe umiejętności i nowy zawód szansą przeciw wykluczeniu społecznemu terenów wiejskich Miejsce: Mazowieckie Powiat ostrołęcki   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-013/11-00   Suma dofinansowania: 49140 Dofinansowanie UE: 41769   Nazwa beneficjenta: Centrum Szkoleniowo-Usługowe „Vernis” Ewa Tymińska Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla…

Moja szkoła – moja przyszłość Powiat ostrołęcki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Moja szkoła – moja przyszłość Miejsce: Mazowieckie Powiat ostrołęcki   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-012/10-00   Suma dofinansowania: 49670 Dofinansowanie UE: 42219,5   Nazwa beneficjenta: Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

Aktywna integracja w Lelisie Powiat ostrołęcki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Aktywna integracja w Lelisie Miejsce: Mazowieckie Powiat ostrołęcki Lelis   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-019/09-01   Suma dofinansowania: 49930 Dofinansowanie UE: 42440,5   Nazwa beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Aktywna Gmina Rzekuń I Powiat ostrołęcki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Aktywna Gmina Rzekuń I Miejsce: Mazowieckie Powiat ostrołęcki Rzekuń   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-087/11-00   Suma dofinansowania: 49485 Dofinansowanie UE: 42062,25   Nazwa beneficjenta: Gmina Rzekuń Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do…

Aktywna integracja społeczności lokalnej na terenie powiatu ostrołęckiego Powiat ostrołęcki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Aktywna integracja społeczności lokalnej na terenie powiatu ostrołęckiego Miejsce: Mazowieckie Powiat ostrołęcki   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-137/10-00   Suma dofinansowania: 49819 Dofinansowanie UE: 42346,15   Nazwa beneficjenta: AGRO EDUKO Firma Doradczo-Szkoleniowa Iwona Modzelewska Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Shopping cart

close