Podniesienie kwalifikacji pracowników „służb miejskich” w zakresie języka angielskiego i pierwszej pomocy. Powiat m. st. Warszawa – Mazowieckie

Tytuł projektu: Podniesienie kwalifikacji pracowników „służb miejskich” w zakresie języka angielskiego i pierwszej pomocy. Miejsce: Mazowieckie Powiat m. st. Warszawa M. st. Warszawa   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-138/08-02   Suma dofinansowania: 938270,43 Dofinansowanie UE: 797529,87   Nazwa beneficjenta: Wojciech Marjankowski prowadzący działalność pod nazwa The TOWER…

Kuźnia talentów PNO Powiat m. st. Warszawa – Mazowieckie

Tytuł projektu: Kuźnia talentów PNO Miejsce: Mazowieckie Powiat m. st. Warszawa M. st. Warszawa   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-596/10-00   Suma dofinansowania: 227480,76 Dofinansowanie UE: 193358,65   Nazwa beneficjenta: PNO Consultants Sp. z o.o. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w…

Kompetentny pracownik strategią silnej marki KB Folie Polska Sp. z o.o. Powiat m. st. Warszawa – Mazowieckie

Tytuł projektu: Kompetentny pracownik strategią silnej marki KB Folie Polska Sp. z o.o. Miejsce: Mazowieckie Powiat m. st. Warszawa   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-306/11-01   Suma dofinansowania: 561304,65 Dofinansowanie UE: 477108,95   Nazwa beneficjenta: KB Folie Polska Sp. z o.o. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii…

PI ACTIV 50+ – instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników Powiat m. st. Warszawa – Mazowieckie

Tytuł projektu: PI ACTIV 50+ – instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników Miejsce: Mazowieckie Powiat m. st. Warszawa M. st. Warszawa   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-012/12-02   Suma dofinansowania: 1977573,92 Dofinansowanie UE: 1680937,83   Nazwa beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się…

„Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej Centrali RTV EURO AGD” Powiat m. st. Warszawa – Mazowieckie

Tytuł projektu: „Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej Centrali RTV EURO AGD” Miejsce: Mazowieckie Powiat m. st. Warszawa M. st. Warszawa   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-610/10-00   Suma dofinansowania: 1048903,8 Dofinansowanie UE: 891568,23   Nazwa beneficjenta: EURO NET Sp. z o.o. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia…

Nowoczesne metody prowadzenia szkół rodzenia szansą na podwyższenie kwalifikacji zawodowych położnych. Powiat m. st. Warszawa – Mazowieckie

Tytuł projektu: Nowoczesne metody prowadzenia szkół rodzenia szansą na podwyższenie kwalifikacji zawodowych położnych. Miejsce: Mazowieckie Powiat m. st. Warszawa M. st. Warszawa   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-221/10-00   Suma dofinansowania: 464044 Dofinansowanie UE: 394437,4   Nazwa beneficjenta: Akademia Asan s.c. Wiktor Morgulec, Justyna Wojciechowska Temat: 62…

Podnoszenie kompetencji pracowników przedsiębiorstw w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym Powiat m. st. Warszawa – Mazowieckie

Tytuł projektu: Podnoszenie kompetencji pracowników przedsiębiorstw w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym Miejsce: Mazowieckie Powiat m. st. Warszawa M. st. Warszawa   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-383/08-01   Suma dofinansowania: 254820 Dofinansowanie UE: 216597   Nazwa beneficjenta: CB Global Trading Polska sp. z o .o Temat: 64 Rozwój…

Doskonalenie umiejętności pracowników sfery usług Powiat m. st. Warszawa – Mazowieckie

Tytuł projektu: Doskonalenie umiejętności pracowników sfery usług Miejsce: Mazowieckie Powiat m. st. Warszawa   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-071/09-01   Suma dofinansowania: 654983 Dofinansowanie UE: 556735,55   Nazwa beneficjenta: Lingua Nova Sp. z o.o. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach;…

Wysokie kompetencje pracowników Deloitte kluczem do realizacji procesów adaptacyjnych w Spółce oraz w branży usług finansowych istotnych dla rozwoju Mazowsza Powiat m. st. Warszawa – Mazowieckie

Tytuł projektu: Wysokie kompetencje pracowników Deloitte kluczem do realizacji procesów adaptacyjnych w Spółce oraz w branży usług finansowych istotnych dla rozwoju Mazowsza Miejsce: Mazowieckie Powiat m. st. Warszawa M. st. Warszawa   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-064/11-00   Suma dofinansowania: 1762608 Dofinansowanie UE: 1498216,8   Nazwa beneficjenta:…

PROFESJONALNY PRACOWNIK BIUROWY – PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH OSÓB ZATRUDNIONYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Powiat m. st. Warszawa – Mazowieckie

Tytuł projektu: PROFESJONALNY PRACOWNIK BIUROWY – PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH OSÓB ZATRUDNIONYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Miejsce: Mazowieckie Powiat m. st. Warszawa M. st. Warszawa   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-195/08-02   Suma dofinansowania: 1773228,64 Dofinansowanie UE: 1507244,34   Nazwa beneficjenta: The TOWER Temat: 64 Rozwój specjalistycznych usług…

Shopping cart

close