Akademia ZENTIS Polska – projekt rozwoju kwalifikacji pracowników spółki Powiat m. Siedlce – Mazowieckie

Tytuł projektu: Akademia ZENTIS Polska – projekt rozwoju kwalifikacji pracowników spółki Miejsce: Mazowieckie Powiat m. Siedlce M. Siedlce   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-597/10-01   Suma dofinansowania: 2127514,82 Dofinansowanie UE: 1808387,6   Nazwa beneficjenta: ZENTIS Polska Sp. z o.o. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się…

Shopping cart

close