Wykreowani Do Pracy Powiat łosicki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Wykreowani Do Pracy Miejsce: Mazowieckie Powiat łosicki   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-275/11-00   Suma dofinansowania: 49910 Dofinansowanie UE: 42423,5   Nazwa beneficjenta: Powiat Łosicki/Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

Dokształcanie ludności z obszarów wiejskich Miasta i Gminy Łosice jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tej grupy Powiat łosicki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Dokształcanie ludności z obszarów wiejskich Miasta i Gminy Łosice jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tej grupy Miejsce: Mazowieckie Powiat łosicki Łosice   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-109/10-02   Suma dofinansowania: 49997 Dofinansowanie UE: 42497,45   Nazwa beneficjenta: Miasto i Gmina Łosice Temat: 71 Ścieżki integracji i…

Wsparcie poprzez szkolenia i doradztwo zawodowe Łosickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu ludności z obszarów wiejskich powiatu łosickiego Powiat łosicki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Wsparcie poprzez szkolenia i doradztwo zawodowe Łosickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu ludności z obszarów wiejskich powiatu łosickiego Miejsce: Mazowieckie Powiat łosicki Łosice   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-072/10-00   Suma dofinansowania: 49990 Dofinansowanie UE: 42491,5   Nazwa beneficjenta: Łosickie Stowarzyszenie Informacji Społecznej…

Ciężarówką do pracy Powiat łosicki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Ciężarówką do pracy Miejsce: Mazowieckie Powiat łosicki Stara Kornica   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-138/11-00   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Gmina Stara Kornica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Temat: 65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna…

Nie daj się wykluczyć! Powiat łosicki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Nie daj się wykluczyć! Miejsce: Mazowieckie Powiat łosicki Olszanka   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-007/08-01   Suma dofinansowania: 49986 Dofinansowanie UE: 42488,1   Nazwa beneficjenta: Gmina Olszanka/Urząd Gminy w Olszance Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Autem do pracy Powiat łosicki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Autem do pracy Miejsce: Mazowieckie Powiat łosicki Stara Kornica   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-139/11-00   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Gmina Stara Kornica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Temat: 65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna…

Szkolenia i kursy specjalistyczne wspierające integrację społeczną i szanse ludności wiejskiej w Gminie Platerów Powiat łosicki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Szkolenia i kursy specjalistyczne wspierające integrację społeczną i szanse ludności wiejskiej w Gminie Platerów Miejsce: Mazowieckie Powiat łosicki Platerów   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-110/10-00   Suma dofinansowania: 49914 Dofinansowanie UE: 42426,9   Nazwa beneficjenta: Gmina Platerów/ Urząd Gminy Platerów Temat: 71 Ścieżki integracji i…

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ludności wiejskiej w Gminie Platerów Powiat łosicki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ludności wiejskiej w Gminie Platerów Miejsce: Mazowieckie Powiat łosicki Platerów   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-106/10-00   Suma dofinansowania: 49989 Dofinansowanie UE: 42490,65   Nazwa beneficjenta: Gmina Platerów/ Urząd Gminy Platerów Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Shopping cart

close