Aktywne Centrum Ekonomii Społecznej Powiat kozienicki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Aktywne Centrum Ekonomii Społecznej Miejsce: Mazowieckie Powiat kozienicki Sieciechów   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-179/09-01   Suma dofinansowania: 7142,86 Dofinansowanie UE: 6071,43   Nazwa beneficjenta: STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PUSZCZA KOZIENICKA” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

Organizuj i pracuj Powiat kozienicki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Organizuj i pracuj Miejsce: Mazowieckie Powiat kozienicki   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-209/11-00   Suma dofinansowania: 49920 Dofinansowanie UE: 42432   Nazwa beneficjenta: Firma KORDAS Edmund Kordas Temat: 65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo…

Kwalifikacje szansą zatrudnienia Powiat kozienicki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Kwalifikacje szansą zatrudnienia Miejsce: Mazowieckie Powiat kozienicki   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-405/10-01   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Starostwo Powiatowe w Kozienicach/Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym…

Wiedza drogą do sukcesu Powiat kozienicki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Wiedza drogą do sukcesu Miejsce: Mazowieckie Powiat kozienicki   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-206/11-01   Suma dofinansowania: 47490,22 Dofinansowanie UE: 40366,69   Nazwa beneficjenta: Firma KORDAS Edmund Kordas Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Czas dla GEODETÓW Powiat kozienicki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Czas dla GEODETÓW Miejsce: Mazowieckie Powiat kozienicki Kozienice   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-793/10-01   Suma dofinansowania: 88500 Dofinansowanie UE: 75225   Nazwa beneficjenta: GEOFAM Dariusz Barcikowski, Marian Barcikowski, Dariusz Szewczyk s.c. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach;…

Shopping cart

close