Aktywna Wieś Powiat grójecki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Aktywna Wieś Miejsce: Mazowieckie Powiat grójecki   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-033/08-01   Suma dofinansowania: 49862,5 Dofinansowanie UE: 42383,13   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

Shopping cart

close