Pierwsza pomoc z PCK Powiat ciechanowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Pierwsza pomoc z PCK Miejsce: Mazowieckie Powiat ciechanowski Ciechanów   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-044/11-00   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

„Czas na aktywność” Powiat ciechanowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: „Czas na aktywność” Miejsce: Mazowieckie Powiat ciechanowski Opinogóra Górna   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-056/09-00   Suma dofinansowania: 46876 Dofinansowanie UE: 39844,6   Nazwa beneficjenta: Gmina Opinogóra Górna/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Razem możemy wszystko Powiat ciechanowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Razem możemy wszystko Miejsce: Mazowieckie Powiat ciechanowski Glinojeck   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-116/10-01   Suma dofinansowania: 48190 Dofinansowanie UE: 40961,5   Nazwa beneficjenta: Gmina Glinojeck/ Gimnazjum nr 1 im. M. Kotańskiego w Glinojecku Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

PIERWSZA POMOC Z PCK Powiat ciechanowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: PIERWSZA POMOC Z PCK Miejsce: Mazowieckie Powiat ciechanowski Opinogóra Górna   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-436/10-01   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD REJONOWY W CIECHANOWIE Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym…

Rower zbliża ludzi Powiat ciechanowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Rower zbliża ludzi Miejsce: Mazowieckie Powiat ciechanowski Glinojeck   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-037/09-00   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Gmina Glinojeck/Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Inwestycja w przyszłość Powiat ciechanowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Inwestycja w przyszłość Miejsce: Mazowieckie Powiat ciechanowski Sońsk   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-155/10-00   Suma dofinansowania: 49828 Dofinansowanie UE: 42353,8   Nazwa beneficjenta: Gmina Sońsk Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku…

Wolontariat na rzecz matek wychowujących małe dzieci szansą na ich aktywizację zawodową i społeczną Powiat ciechanowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Wolontariat na rzecz matek wychowujących małe dzieci szansą na ich aktywizację zawodową i społeczną Miejsce: Mazowieckie Powiat ciechanowski Sońsk   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-147/11-00   Suma dofinansowania: 8333,33 Dofinansowanie UE: 7083,33   Nazwa beneficjenta: Akademia Rozwoju Anna Małgorzata Jemielita Temat: 65 Modernizacja i wzmacnianie…

Aktywny Senior Powiat ciechanowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Aktywny Senior Miejsce: Mazowieckie Powiat ciechanowski Opinogóra Górna   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-437/10-00   Suma dofinansowania: 48980 Dofinansowanie UE: 41633   Nazwa beneficjenta: Gmina Opinogóra Górna/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Warsztat optymizmu Powiat ciechanowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Warsztat optymizmu Miejsce: Mazowieckie Powiat ciechanowski Glinojeck   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-099/09-00   Suma dofinansowania: 49950 Dofinansowanie UE: 42457,5   Nazwa beneficjenta: Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Nowe perspektywy Powiat ciechanowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Nowe perspektywy Miejsce: Mazowieckie Powiat ciechanowski Glinojeck   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-114/10-01   Suma dofinansowania: 49920 Dofinansowanie UE: 42432   Nazwa beneficjenta: Gmina Glinojeck Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy…

Shopping cart

close