Studia, czy praca? Powiat białobrzeski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Studia, czy praca? Miejsce: Mazowieckie Powiat białobrzeski   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-078/11-00   Suma dofinansowania: 49960 Dofinansowanie UE: 42466   Nazwa beneficjenta: Fundacja „Bliżej siebie” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku…

Społecznicy Powiat białobrzeski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Społecznicy Miejsce: Mazowieckie Powiat białobrzeski Białobrzegi   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-509/10-00   Suma dofinansowania: 49987 Dofinansowanie UE: 42488,95   Nazwa beneficjenta: „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

Znani – nieznani Powiat białobrzeski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Znani – nieznani Miejsce: Mazowieckie Powiat białobrzeski Białobrzegi   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-035/10-00   Suma dofinansowania: 49999,4 Dofinansowanie UE: 42499,49   Nazwa beneficjenta: Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do…

„Tęczowa zima 2010”- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży gminy Białobrzegi Powiat białobrzeski – Mazowieckie

Tytuł projektu: „Tęczowa zima 2010”- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży gminy Białobrzegi Miejsce: Mazowieckie Powiat białobrzeski Białobrzegi   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-282/10-00   Suma dofinansowania: 20142 Dofinansowanie UE: 17120,7   Nazwa beneficjenta: Miasto i Gmina Białobrzegi/Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do…

Shopping cart

close