Razem przeciw wykluczeniu Powiat żyrardowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Razem przeciw wykluczeniu Miejsce: Mazowieckie Powiat żyrardowski   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-294/10-00   Suma dofinansowania: 25000 Dofinansowanie UE: 21250   Nazwa beneficjenta: Caritas Diecezji Łowickiej Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku…

Integracja w Falbogach Powiat miński – Mazowieckie

Tytuł projektu: Integracja w Falbogach Miejsce: Mazowieckie Powiat miński Kałuszyn   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-168/08-02   Suma dofinansowania: 49746 Dofinansowanie UE: 42284,1   Nazwa beneficjenta: Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Równaj do najlepszych czyli permanentne uczenie się pracowników – Mazowieckie

Tytuł projektu: Równaj do najlepszych czyli permanentne uczenie się pracowników Miejsce: Mazowieckie   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-518/12-01   Suma dofinansowania: 1102540,26 Dofinansowanie UE: 937159,22   Nazwa beneficjenta: Custom Media Group Agnieszka Kędzierska Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia…

Zarządzanie czasem – kluczowa umiejętność w czasach rosnącej konkurencji na rynku pracy – Mazowieckie

Tytuł projektu: Zarządzanie czasem – kluczowa umiejętność w czasach rosnącej konkurencji na rynku pracy Miejsce: Mazowieckie   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-324/10-00   Suma dofinansowania: 604460 Dofinansowanie UE: 513791   Nazwa beneficjenta: OFFICE LINE PETER BOUE Sp. z o. o. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia…

PI Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego – Mazowieckie

Tytuł projektu: PI Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego Miejsce: Mazowieckie   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-004/12-02   Suma dofinansowania: 1846605 Dofinansowanie UE: 1569614,25   Nazwa beneficjenta: Fundacja „Fundusz Inicjatyw” Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia…

Partnerstwo dla pomocy Powiat wołomiński – Mazowieckie

Tytuł projektu: Partnerstwo dla pomocy Miejsce: Mazowieckie Powiat wołomiński Tłuszcz   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-013/08-02   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Gmina Tłuszcz/Ośrodek Pomocy Społecznej Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Nowoczesne zarządzanie na Mazowszu – Mazowieckie

Tytuł projektu: Nowoczesne zarządzanie na Mazowszu Miejsce: Mazowieckie   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-360/10-00   Suma dofinansowania: 270170 Dofinansowanie UE: 229644,5   Nazwa beneficjenta: Dolnośląskie Biuro Jakości s.c. Krzysztof Kołata, Piotr Wrzesiński Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i…

Aktywne Centrum Ekonomii Społecznej Powiat kozienicki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Aktywne Centrum Ekonomii Społecznej Miejsce: Mazowieckie Powiat kozienicki Sieciechów   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-179/09-01   Suma dofinansowania: 7142,86 Dofinansowanie UE: 6071,43   Nazwa beneficjenta: STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PUSZCZA KOZIENICKA” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

Dziedzictwo kulinarne a integracja społeczna na obszarze LGD Powiat żuromiński – Mazowieckie

Tytuł projektu: Dziedzictwo kulinarne a integracja społeczna na obszarze LGD Miejsce: Mazowieckie Powiat żuromiński   Numer umowy: POKL.07.03.00-14-126/10-01   Suma dofinansowania: 16666,67 Dofinansowanie UE: 14166,67   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania Temat: 69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w…

Recepta na kompetencje – Mazowieckie

Tytuł projektu: Recepta na kompetencje Miejsce: Mazowieckie   Numer umowy: POKL.08.01.01-14-603/12-01   Suma dofinansowania: 808810 Dofinansowanie UE: 687488,5   Nazwa beneficjenta: Eco Consulting Maciej Salamon Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności…

Shopping cart

close