Szkolna intergracja w Osielcu krokiem w kierunku osiągnięcia sukcesu Powiat suski – Małopolskie

Tytuł projektu: Szkolna intergracja w Osielcu krokiem w kierunku osiągnięcia sukcesu Miejsce: Małopolskie Powiat suski Jordanów   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-168/08-00   Suma dofinansowania: 49972 Dofinansowanie UE: 42476,2   Nazwa beneficjenta: Gmina Jordanów Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Scena teatralna miejscem integracji i aktywności społecznej szkolnej młodzieży w Osielcu Powiat suski – Małopolskie

Tytuł projektu: Scena teatralna miejscem integracji i aktywności społecznej szkolnej młodzieży w Osielcu Miejsce: Małopolskie Powiat suski Jordanów   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-199/08-01   Suma dofinansowania: 49960 Dofinansowanie UE: 42466   Nazwa beneficjenta: Gmina Jordanów Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Wyższe kwalifikacje-pewniejsza przyszłość na rynku pracy Powiat suski – Małopolskie

Tytuł projektu: Wyższe kwalifikacje-pewniejsza przyszłość na rynku pracy Miejsce: Małopolskie Powiat suski   Numer umowy: POKL.08.01.01-12-202/11-03   Suma dofinansowania: 153875,07 Dofinansowanie UE: 130793,81   Nazwa beneficjenta: Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w…

Integracja podmiotów środowiska lokalnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście Jordanów Powiat suski – Małopolskie

Tytuł projektu: Integracja podmiotów środowiska lokalnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście Jordanów Miejsce: Małopolskie Powiat suski Jordanów – miasto   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-073/11-01   Suma dofinansowania: 46825 Dofinansowanie UE: 39801,25   Nazwa beneficjenta: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych Temat: 71 Ścieżki integracji i…

Shopping cart

close