By działać skutecznie – rozwój dialogu i współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Niedźwiedź. Powiat limanowski – Małopolskie

Tytuł projektu: By działać skutecznie – rozwój dialogu i współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Niedźwiedź. Miejsce: Małopolskie Powiat limanowski Niedźwiedź   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-101/11-02   Suma dofinansowania: 49967 Dofinansowanie UE: 42471,95   Nazwa beneficjenta: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych Temat: 71 Ścieżki…

Warsztaty zdobnictwa ludowego naszą szansą. Powiat limanowski – Małopolskie

Tytuł projektu: Warsztaty zdobnictwa ludowego naszą szansą. Miejsce: Małopolskie Powiat limanowski Mszana Dolna   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-146/11-01   Suma dofinansowania: 48564,95 Dofinansowanie UE: 41280,21   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Razem w Rabie” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

Wykwalifikowane kadry siłą gospodarki Powiat limanowski – Małopolskie

Tytuł projektu: Wykwalifikowane kadry siłą gospodarki Miejsce: Małopolskie Powiat limanowski   Numer umowy: POKL.08.01.01-12-322/11-01   Suma dofinansowania: 402346 Dofinansowanie UE: 341994,1   Nazwa beneficjenta: Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i…

Kobietą być! Powiat limanowski – Małopolskie

Tytuł projektu: Kobietą być! Miejsce: Małopolskie Powiat limanowski Niedźwiedź   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-213/11-00   Suma dofinansowania: 24314,63 Dofinansowanie UE: 20667,44   Nazwa beneficjenta: Fundacja Wiedza i Przyszłość Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do…

Działamy lokalnie! Od pomysłu do projektu. Powiat limanowski – Małopolskie

Tytuł projektu: Działamy lokalnie! Od pomysłu do projektu. Miejsce: Małopolskie Powiat limanowski Dobra   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-078/08-01   Suma dofinansowania: 49486 Dofinansowanie UE: 42063,1   Nazwa beneficjenta: Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

Sukces bez barier Powiat limanowski – Małopolskie

Tytuł projektu: Sukces bez barier Miejsce: Małopolskie Powiat limanowski   Numer umowy: POKL.07.04.00-12-014/12-00   Suma dofinansowania: 514770,2 Dofinansowanie UE: 437554,67   Nazwa beneficjenta: Powiat Limanowski – Powiatowy Urzad Pracy w Limanowej Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

Skuteczne instytucje-bezpieczna rodzina. Rozwój wiedzy, umiejętności i współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście Mszana Dolna. Powiat limanowski – Małopolskie

Tytuł projektu: Skuteczne instytucje-bezpieczna rodzina. Rozwój wiedzy, umiejętności i współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście Mszana Dolna. Miejsce: Małopolskie Powiat limanowski Mszana Dolna – miasto   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-202/11-02   Suma dofinansowania: 49993 Dofinansowanie UE: 42494,05   Nazwa beneficjenta: Fundacja Biuro Inicjatyw…

Shopping cart

close