Młodzi liderzy w środowisku wiejskim Powiat krakowski – Małopolskie

Tytuł projektu: Młodzi liderzy w środowisku wiejskim Miejsce: Małopolskie Powiat krakowski Zielonki   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-123/11-02   Suma dofinansowania: 48011 Dofinansowanie UE: 40809,35   Nazwa beneficjenta: Joanna Kubik JK Consulting Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

W kręgu aktywnych Powiat krakowski – Małopolskie

Tytuł projektu: W kręgu aktywnych Miejsce: Małopolskie Powiat krakowski Igołomia-Wawrzeńczyce   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-082/10-00   Suma dofinansowania: 40010 Dofinansowanie UE: 34008,5   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach Temat: 65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Forma prawna: stowarzyszenie   Data rozpoczęcia realizacji:…

Integracja przez rozwój Powiat krakowski – Małopolskie

Tytuł projektu: Integracja przez rozwój Miejsce: Małopolskie Powiat krakowski Kocmyrzów-Luborzyca   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-186/11-00   Suma dofinansowania: 48723 Dofinansowanie UE: 41414,55   Nazwa beneficjenta: Iwona Pietraszewska Scientia Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do…

Aktywna integracja z kulturą Powiat krakowski – Małopolskie

Tytuł projektu: Aktywna integracja z kulturą Miejsce: Małopolskie Powiat krakowski Igołomia-Wawrzeńczyce   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-042/11-01   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

Akademia Łokietka – rozwój kompetencji szansą na rozwój konkurencyjności firmy na rynku małopolskim. Powiat krakowski – Małopolskie

Tytuł projektu: Akademia Łokietka – rozwój kompetencji szansą na rozwój konkurencyjności firmy na rynku małopolskim. Miejsce: Małopolskie Powiat krakowski   Numer umowy: POKL.08.01.01-12-093/11-01   Suma dofinansowania: 599296,56 Dofinansowanie UE: 509402,08   Nazwa beneficjenta: F.H.U. Łukasik Stanisław Łukasik Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się…

Kapitał ludzki podstawą konkurencyjności firmy Matchem 2000 sp. z o.o. Powiat krakowski – Małopolskie

Tytuł projektu: Kapitał ludzki podstawą konkurencyjności firmy Matchem 2000 sp. z o.o. Miejsce: Małopolskie Powiat krakowski Skawina   Numer umowy: POKL.08.01.01-12-354/12-00   Suma dofinansowania: 108182,5 Dofinansowanie UE: 91955,13   Nazwa beneficjenta: Grupa Doradcza Human Power sp. z o.o. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia…

Aktywne organizacje – skuteczna integracja – program wsparcia NGOs z terenu gmin Krzeszowice i Trzebinia Powiat krakowski – Małopolskie

Tytuł projektu: Aktywne organizacje – skuteczna integracja – program wsparcia NGOs z terenu gmin Krzeszowice i Trzebinia Miejsce: Małopolskie Powiat krakowski Krzeszowice   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-209/08-01   Suma dofinansowania: 25000 Dofinansowanie UE: 21250   Nazwa beneficjenta: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych Temat: 80 Promowanie partnerstw, paktów…

Sport w naszej społeczności wiejskiej Powiat krakowski – Małopolskie

Tytuł projektu: Sport w naszej społeczności wiejskiej Miejsce: Małopolskie Powiat krakowski Czernichów   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-110/08-01   Suma dofinansowania: 49775 Dofinansowanie UE: 42308,75   Nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Kina Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

„Otwieram się na ludzi – otwieram się na świat” Powiat krakowski – Małopolskie

Tytuł projektu: „Otwieram się na ludzi – otwieram się na świat” Miejsce: Małopolskie Powiat krakowski Zabierzów   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-104/08-01   Suma dofinansowania: 49950 Dofinansowanie UE: 42457,5   Nazwa beneficjenta: Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Razem raźniej Powiat krakowski – Małopolskie

Tytuł projektu: Razem raźniej Miejsce: Małopolskie Powiat krakowski Krzeszowice   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-066/10-00   Suma dofinansowania: 49900 Dofinansowanie UE: 42415   Nazwa beneficjenta: Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych (FILO) Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

Shopping cart

close