NIE-PIESKIE ŻYCIE – DOGOTERAPIA SPOSOBEM NA INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z POWIATU GORLICKIEGO_kontynuacja. Powiat gorlicki – Małopolskie

Tytuł projektu: NIE-PIESKIE ŻYCIE – DOGOTERAPIA SPOSOBEM NA INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z POWIATU GORLICKIEGO_kontynuacja. Miejsce: Małopolskie Powiat gorlicki   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-048/11-00   Suma dofinansowania: 49682,2 Dofinansowanie UE: 42229,87   Nazwa beneficjenta: Fundacja Dogoterapeutyczna „Husky team” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do…

Nowe Trendy w Gminie Gorlice – świadome i aktywne swojej wartosci Kobiety Powiat gorlicki – Małopolskie

Tytuł projektu: Nowe Trendy w Gminie Gorlice – świadome i aktywne swojej wartosci Kobiety Miejsce: Małopolskie Powiat gorlicki Gorlice   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-087/10-00   Suma dofinansowania: 49916 Dofinansowanie UE: 42428,6   Nazwa beneficjenta: Nowe Trendy Izabela Krzyszycha Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia…

Podaj Łapę Powiat gorlicki – Małopolskie

Tytuł projektu: Podaj Łapę Miejsce: Małopolskie Powiat gorlicki   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-015/11-00   Suma dofinansowania: 49867,5 Dofinansowanie UE: 42387,38   Nazwa beneficjenta: Fundacja Dogoterapeutyczna „Husky team” Temat: 66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Forma prawna: fundacja   Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011 Data zakończenia…

Integracja seniorów Powiat gorlicki – Małopolskie

Tytuł projektu: Integracja seniorów Miejsce: Małopolskie Powiat gorlicki Sękowa   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-162/09-00   Suma dofinansowania: 49980 Dofinansowanie UE: 42483   Nazwa beneficjenta: Gmina Sękowa Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy…

Rodzina, Praca, Satysfakcja Powiat gorlicki – Małopolskie

Tytuł projektu: Rodzina, Praca, Satysfakcja Miejsce: Małopolskie Powiat gorlicki Gorlice   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-065/11-00   Suma dofinansowania: 45256,8 Dofinansowanie UE: 38468,28   Nazwa beneficjenta: Nowe Trendy Izabela Krzyszycha Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

NIE-PIESKIE ŻYCIE – DOGOTERAPIA SPOSOBEM NA INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z POWIATU GORLICKIEGO. Powiat gorlicki – Małopolskie

Tytuł projektu: NIE-PIESKIE ŻYCIE – DOGOTERAPIA SPOSOBEM NA INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z POWIATU GORLICKIEGO. Miejsce: Małopolskie Powiat gorlicki   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-049/11-00   Suma dofinansowania: 49998,3 Dofinansowanie UE: 42498,56   Nazwa beneficjenta: Fundacja Dogoterapeutyczna „Husky team” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do…

Rozwój kompetencji zawodowych oraz językowych pracowników NiUW Powiat gorlicki – Małopolskie

Tytuł projektu: Rozwój kompetencji zawodowych oraz językowych pracowników NiUW Miejsce: Małopolskie Powiat gorlicki Gorlice – miasto   Numer umowy: POKL.08.01.01-12-112/09-03   Suma dofinansowania: 265301,86 Dofinansowanie UE: 225506,58   Nazwa beneficjenta: Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze GLINIK Sp. z o. o. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii…

Niepełnosprawny pracownik atutem przedsiębiorstwa – szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych z powiatu Gorlickiego Powiat gorlicki – Małopolskie

Tytuł projektu: Niepełnosprawny pracownik atutem przedsiębiorstwa – szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych z powiatu Gorlickiego Miejsce: Małopolskie Powiat gorlicki   Numer umowy: POKL.07.04.00-12-028/12-00   Suma dofinansowania: 1355351,01 Dofinansowanie UE: 1152048,36   Nazwa beneficjenta: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu…

RADOSNE WAKACJE – integracja rodzin we wsi Klęczany Powiat gorlicki – Małopolskie

Tytuł projektu: RADOSNE WAKACJE – integracja rodzin we wsi Klęczany Miejsce: Małopolskie Powiat gorlicki Gorlice   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-044/10-00   Suma dofinansowania: 49496 Dofinansowanie UE: 42071,6   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Klęczany „Jaskółka” Temat: 65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Forma…

Chcę więcej – mogę więcej – kurs komputerowy w Gminie Gorlice Powiat gorlicki – Małopolskie

Tytuł projektu: Chcę więcej – mogę więcej – kurs komputerowy w Gminie Gorlice Miejsce: Małopolskie Powiat gorlicki Gorlice   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-206/11-00   Suma dofinansowania: 47300 Dofinansowanie UE: 40205   Nazwa beneficjenta: Nowe Trendy Izabela Krzyszycha Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla…

Shopping cart

close