Wspólny cel, wspólne działnia, wspólna radość Powiat brzeski – Małopolskie

Tytuł projektu: Wspólny cel, wspólne działnia, wspólna radość Miejsce: Małopolskie Powiat brzeski   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-099/09-00   Suma dofinansowania: 49890 Dofinansowanie UE: 42406,5   Nazwa beneficjenta: Powiat Brzeski Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Każdy inny wszyscy równi 2. Powiat brzeski – Małopolskie

Tytuł projektu: Każdy inny wszyscy równi 2. Miejsce: Małopolskie Powiat brzeski Dębno   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-117/11-01   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Młodzieży Wzrastanie Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

Razem raźniej Powiat brzeski – Małopolskie

Tytuł projektu: Razem raźniej Miejsce: Małopolskie Powiat brzeski   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-118/11-01   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Ziemi Brzeskiej Porozumienie Temat: 66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Forma prawna: stowarzyszenie   Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2012 Data zakończenia…

Poprawa aktywności zawodowej i społecznej młodzieży z Gminy Brzesko poprzez warsztaty i punkt porad zawodowych Powiat brzeski – Małopolskie

Tytuł projektu: Poprawa aktywności zawodowej i społecznej młodzieży z Gminy Brzesko poprzez warsztaty i punkt porad zawodowych Miejsce: Małopolskie Powiat brzeski Brzesko   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-202/08-01   Suma dofinansowania: 49961,35 Dofinansowanie UE: 42467,15   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Kinezjologiczne „Zawsze Aktywni” Temat: 71 Ścieżki…

Bez żadnych granic. Powiat brzeski – Małopolskie

Tytuł projektu: Bez żadnych granic. Miejsce: Małopolskie Powiat brzeski Dębno   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-068/10-00   Suma dofinansowania: 47000 Dofinansowanie UE: 39950   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Ziemi Brzeskiej Porozumienie Temat: 65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Forma prawna: stowarzyszenie   Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011 Data…

Bez żadnych granic 2. Powiat brzeski – Małopolskie

Tytuł projektu: Bez żadnych granic 2. Miejsce: Małopolskie Powiat brzeski Dębno   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-116/11-01   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Młodzieży Wzrastanie Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Każdy inny wszyscy równi. Powiat brzeski – Małopolskie

Tytuł projektu: Każdy inny wszyscy równi. Miejsce: Małopolskie Powiat brzeski Dębno   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-067/09-01   Suma dofinansowania: 24800 Dofinansowanie UE: 21080   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie ziemi brzeskiej „Porozumienie” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

Klub 50+ Razem łatwiej Powiat brzeski – Małopolskie

Tytuł projektu: Klub 50+ Razem łatwiej Miejsce: Małopolskie Powiat brzeski Gnojnik   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-014/10-00   Suma dofinansowania: 43820 Dofinansowanie UE: 37247   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Na Rzecz Pomoicy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społercznym „Pomocna Dłoń” Temat: 65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Forma…

Aktywne organizacje – skuteczna integracja – program wsparcia NGOs z powiatu bocheńskiego i brzeskiego Powiat brzeski – Małopolskie

Tytuł projektu: Aktywne organizacje – skuteczna integracja – program wsparcia NGOs z powiatu bocheńskiego i brzeskiego Miejsce: Małopolskie Powiat brzeski   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-207/08-01   Suma dofinansowania: 24999,5 Dofinansowanie UE: 21249,58   Nazwa beneficjenta: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do…

Shopping cart

close