Trzymajmy się razem Powiat bocheński – Małopolskie

Tytuł projektu: Trzymajmy się razem Miejsce: Małopolskie Powiat bocheński Nowy Wiśnicz   Numer umowy: POKL.07.03.00-12-142/09-00   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Klub Seniora Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do…

Shopping cart

close