Akademia dla specjalistów Powiat m. Gorzów Wielkopolski – Lubuskie

Tytuł projektu: Akademia dla specjalistów Miejsce: Lubuskie Powiat m. Gorzów Wielkopolski M. Gorzów Wielkopolski   Numer umowy: POKL.08.01.01-08-182/09-02   Suma dofinansowania: 804482,58 Dofinansowanie UE: 683810,19   Nazwa beneficjenta: Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska Temat: 64 Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i wsparcia…

Program rozwoju kompetencji kadr ECF i ECO Powiat m. Gorzów Wielkopolski – Lubuskie

Tytuł projektu: Program rozwoju kompetencji kadr ECF i ECO Miejsce: Lubuskie Powiat m. Gorzów Wielkopolski   Numer umowy: POKL.08.01.01-08-095/10-01   Suma dofinansowania: 108000 Dofinansowanie UE: 91800   Nazwa beneficjenta: Agencja Doradztwa Inwestycyjnego w Baczynie Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie…

Shopping cart

close