Program doradztwa LAOŚ Powiat świdnicki – Lubelskie

Tytuł projektu: Program doradztwa LAOŚ Miejsce: Lubelskie Powiat świdnicki Świdnik   Numer umowy: POKL.08.01.01-06-106/13-00   Suma dofinansowania: 160971,2 Dofinansowanie UE: 136825,52   Nazwa beneficjenta: Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi…

Aktywizacja szansą na jutro Powiat świdnicki – Lubelskie

Tytuł projektu: Aktywizacja szansą na jutro Miejsce: Lubelskie Powiat świdnicki Piaski   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-115/09-01   Suma dofinansowania: 49962,92 Dofinansowanie UE: 42468,48   Nazwa beneficjenta: Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

Wzrost kompetencji językowych pracowników PZL- Świdnik przepustką do międzynarodowego transferu wiedzy Powiat świdnicki – Lubelskie

Tytuł projektu: Wzrost kompetencji językowych pracowników PZL- Świdnik przepustką do międzynarodowego transferu wiedzy Miejsce: Lubelskie Powiat świdnicki Świdnik   Numer umowy: POKL.08.01.01-06-587/08-03   Suma dofinansowania: 338456 Dofinansowanie UE: 287687,6   Nazwa beneficjenta: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” Spółka Akcyjna Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia…

Nowe kwalifikacje to szansa na rozwój zawodowy Powiat świdnicki – Lubelskie

Tytuł projektu: Nowe kwalifikacje to szansa na rozwój zawodowy Miejsce: Lubelskie Powiat świdnicki   Numer umowy: POKL.08.01.01-06-143/09-02   Suma dofinansowania: 47027,13 Dofinansowanie UE: 39973,06   Nazwa beneficjenta: SANNORT Sp. z o.o. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia…

Przedsiębiorczość na szlaku Jana III Sobieskiego Powiat świdnicki – Lubelskie

Tytuł projektu: Przedsiębiorczość na szlaku Jana III Sobieskiego Miejsce: Lubelskie Powiat świdnicki Piaski   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-299/10-00   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na Rzecz Bioróżnorodności Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Aktywni Powiat świdnicki – Lubelskie

Tytuł projektu: Aktywni Miejsce: Lubelskie Powiat świdnicki Piaski   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-116/09-01   Suma dofinansowania: 49982,92 Dofinansowanie UE: 42485,48   Nazwa beneficjenta: Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

E-obywatel – szkolenia komputerowe dla osób pracujących Powiat świdnicki – Lubelskie

Tytuł projektu: E-obywatel – szkolenia komputerowe dla osób pracujących Miejsce: Lubelskie Powiat świdnicki   Numer umowy: POKL.08.01.01-06-149/09-02   Suma dofinansowania: 78381,99 Dofinansowanie UE: 66624,69   Nazwa beneficjenta: Educom Sp. z o.o Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia…

Dobry zawód – pewna praca Powiat świdnicki – Lubelskie

Tytuł projektu: Dobry zawód – pewna praca Miejsce: Lubelskie Powiat świdnicki   Numer umowy: POKL.08.01.01-06-244/10-00   Suma dofinansowania: 132284 Dofinansowanie UE: 112441,4   Nazwa beneficjenta: ESPRO CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia…

W poszukiwaniu korzeni – program promocjii aktywności lokalnej w Gmnie Piaski Powiat świdnicki – Lubelskie

Tytuł projektu: W poszukiwaniu korzeni – program promocjii aktywności lokalnej w Gmnie Piaski Miejsce: Lubelskie Powiat świdnicki   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-084/08-01   Suma dofinansowania: 49996,29 Dofinansowanie UE: 42496,85   Nazwa beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla…

Nowy Horyzont – program aktywności lokalnej w Gminie Piaski Powiat świdnicki – Lubelskie

Tytuł projektu: Nowy Horyzont – program aktywności lokalnej w Gminie Piaski Miejsce: Lubelskie Powiat świdnicki Piaski   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-298/09-00   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Gmina Piaski/Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla…

Shopping cart

close