SUKCES WOŁA NAS! – inicjatywa mieszkańców Gminy Wilków Powiat opolski – Lubelskie

Tytuł projektu: SUKCES WOŁA NAS! – inicjatywa mieszkańców Gminy Wilków Miejsce: Lubelskie Powiat opolski Wilków   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-164/11-00   Suma dofinansowania: 47127,2 Dofinansowanie UE: 40058,12   Nazwa beneficjenta: Fundacja „LIDERZY SUKCESU” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Józefów nad Wisłą Powiat opolski – Lubelskie

Tytuł projektu: Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Józefów nad Wisłą Miejsce: Lubelskie Powiat opolski Józefów nad Wisłą   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-207/10-00   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Kancelaria Radcy Prawnego Artur Gorzel Temat: 71…

Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Łaziska Powiat opolski – Lubelskie

Tytuł projektu: Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Łaziska Miejsce: Lubelskie Powiat opolski Łaziska   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-317/10-00   Suma dofinansowania: 44510 Dofinansowanie UE: 37833,5   Nazwa beneficjenta: Kancelaria Radcy Prawnego Artur Gorzel Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu…

Skuteczne NGO- Strategia Współpracy Gminy Chodel z Organizacjami Pozarządowymi Powiat opolski – Lubelskie

Tytuł projektu: Skuteczne NGO- Strategia Współpracy Gminy Chodel z Organizacjami Pozarządowymi Miejsce: Lubelskie Powiat opolski Chodel   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-097/10-01   Suma dofinansowania: 40730 Dofinansowanie UE: 34620,5   Nazwa beneficjenta: Gmina Chodel Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Gmina Wilków – Reaktywacja Powiat opolski – Lubelskie

Tytuł projektu: Gmina Wilków – Reaktywacja Miejsce: Lubelskie Powiat opolski Wilków   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-047/11-01   Suma dofinansowania: 41568 Dofinansowanie UE: 35332,8   Nazwa beneficjenta: Agata Petruczynik Gabinet Terapii i Psychoedukacji Gestalt Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Teraz aktywność! Powiat opolski – Lubelskie

Tytuł projektu: Teraz aktywność! Miejsce: Lubelskie Powiat opolski Wilków   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-034/11-01   Suma dofinansowania: 44815,35 Dofinansowanie UE: 38093,05   Nazwa beneficjenta: Agata Petruczynik Gabinet Terapii i Psychoedukacji Gestalt Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

AKTYWIZACJA – COŚ DLA NAS! – INICJATYWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILKÓW Powiat opolski – Lubelskie

Tytuł projektu: AKTYWIZACJA – COŚ DLA NAS! – INICJATYWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILKÓW Miejsce: Lubelskie Powiat opolski Wilków   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-162/11-00   Suma dofinansowania: 47147,2 Dofinansowanie UE: 40075,12   Nazwa beneficjenta: Fundacja „LIDERZY SUKCESU” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Shopping cart

close